Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 034/23 „Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 11+150 do km 12+750 miejscowość Ślepkowo Szlacheckie” – nr postępowania 034/23

Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:24:00
Placing offers : 27-02-2023 08:00:00
Offers opening : 27-02-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
materiały do przetargu.7z 7z 3013.91 2023-02-07 15:24:18 Proceeding
swz 034 23_zatwierdzony.rtf rtf 3839.37 2023-02-07 15:24:18 Proceeding
swz_platforma.pdf pdf 3762.91 2023-02-07 15:24:18 Proceeding
załączniki edytowalne.rtf rtf 1393.23 2023-02-07 15:24:18 Proceeding
uzupełnienie ogłoszenia wraz ze zmianą swz.pdf pdf 83.51 2023-02-10 11:02:27 Public message
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 151.21 2023-02-10 11:02:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf pdf 38.35 2023-02-10 11:02:27 Public message
pytania i odpowiedzi 034 23.pdf pdf 60.34 2023-02-14 13:03:03 Public message
informacja z otwarcia ofert 034 23.pdf pdf 47.64 2023-02-27 12:26:48 Public message
zowo 034 23 platforma.pdf pdf 61.71 2023-03-13 15:34:04 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 034 23.pdf pdf 67.17 2023-03-27 11:56:13 Public message

Announcements

2023-03-27 11:56 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-13 15:34 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zowo 034 23 platform [...].pdf

2023-02-27 12:26 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert w dn. 27.02.2023 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kwotę: 2 799 986,00 zł brutto
2023-02-14 13:03 Katarzyna Parol Pytania i odpowiedzi do treści SWZ - postępowanie 034/23

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-10 11:02 Katarzyna Parol Uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą treści SWZ

uzupełnienie ogłosze [...].pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852