Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.272.2.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10” z podziałem na zadania

Bernard Koczkodon
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Deadlines:
Published : 07-02-2023 12:55:00
Placing offers : 23-02-2023 11:00:00
Offers opening : 23-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości 700.000,00 zł (brutto) w tym: na zadanie 1 - 570.000,00 zł na zadanie 2 - 130.000,00 zł


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.94 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Scan SWZ ZSE 2 zadania.PDF PDF 4605.09 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
załączniki od 1 do 6 do SWZ ZSE Świdnica.7z 7z 152.45 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - dokumentacja projektowa - pompa ciepła.7z 7z 8634.84 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7b do SWZ - dokumentacja projektowa - fotowoltaika.7z 7z 4061.26 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
załącznik nr 8 - STWiOR.pdf pdf 700.26 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9a - PRZEDMIAR - POMPA CIEPŁA.pdf pdf 132.09 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9b - PRZEDMIAR - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.pdf pdf 106.9 2023-02-07 12:55:00 Proceeding
Pismo Pytanie nr 1 i nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 395.78 2023-02-13 09:40:50 Public message
Scan pytanie 3 i 4 z odpowiedziami.PDF PDF 589.8 2023-02-17 12:35:20 Public message
Scan zestawienie złożonych ofert.PDF PDF 541.17 2023-02-23 14:56:55 Public message
Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.PDF PDF 476.59 2023-02-27 11:31:28 Public message
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZADANIE NR 1.pdf pdf 477.59 2023-03-08 11:08:42 Public message
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZADANIE NR 2.pdf pdf 353.36 2023-03-15 14:57:29 Public message

Announcements

2023-03-15 14:57 Agnieszka Mojsiejuk Dzień dobry Zamawiający przekazuje w załączeniu POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA ZADANIA NR 2. Z poważaniem Agnieszka Mojsiejuk Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów

POWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2023-03-08 11:08 Agnieszka Mojsiejuk Dzień dobry Zamawiający przekazuje w załączeniu POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA ZADANIA NR 1.
Z poważaniem Agnieszka Mojsiejuk Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów

POWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2023-02-27 11:31 Agnieszka Mojsiejuk Dzień dobry Zamawiający przekazuje w załączeniu Zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Z poważaniem Agnieszka Mojsiejuk Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów

Zestawienie złożonyc [...].PDF

2023-02-23 14:56 Bernard Koczkodon Dzień dobry
Zamawiający przekazuje w załączeniu Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Uwaga:
Zamawiający wzywa Wykonawców którzy złożyli oferty do złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ)

Scan zestawienie zło [...].PDF

2023-02-23 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości 700.000,00 zł (brutto) w tym
na zadanie 1 - 570.000,00 zł
na zadanie 2 - 130.000,00 zł
2023-02-17 12:35 Bernard Koczkodon Dzień dobry.
Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania do specyfikacji warunków zamówienia. W załączeniu przesyłam Pismo - treść pytań nr 3 i 4 wraz z odpowiedziami.

Scan pytanie 3 i 4 [...].PDF

2023-02-13 09:40 Agnieszka Mojsiejuk Dzień dobry. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania do specyfikacji warunków zamówienia. W załączeniu przesyłam Pismo- treść pytań i udzielonych odpowiedzi.
Z poważaniem Agnieszka Mojsiejuk Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy

Pismo Pytanie nr 1 i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1043