Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00084136/01 Przebudowa oświetlenia na ulicy Orlej, Wita Stwosza i Macieja Rataja w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)- RZ.271.11.2023

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-02-2023 12:07:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 581.5 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 4668.14 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2023r..pdf pdf 141.75 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 347.6 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 186.57 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Tom III SWZ Opis przedmiotu zamówienia Os.pdf pdf 89.06 2023-02-07 12:07:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach_2023.02.23.pdf pdf 186.15 2023-02-23 12:35:47 Public message
Informacja_PLATFORMA.pdf pdf 187.38 2023-03-17 10:12:32 Public message

Announcements

2023-03-17 10:12 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17.03.2023 r.

Informacja_PLATFORMA [...].pdf

2023-02-23 12:35 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia 23.02.2023 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 1 070 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1064