Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.15.2023/AS Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:37:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 124 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 272.11 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.62 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA.pdf pdf 2220.36 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA.pdf pdf 4710.19 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
PROJEKT WYONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf pdf 25782.01 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Przedmiar robót - branża budowlana.pdf pdf 50.88 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 45.84 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Przedmiar robót- branża sanitarna.pdf pdf 205.89 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
STWIRB - branża budowlana.pdf pdf 1212.81 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
STWIRB - branża elektryczna.pdf pdf 19428.1 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
STWIRB - branża sanitarna.pdf pdf 5926.13 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 492.46 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów.pdf pdf 106.92 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - EBI.pdf pdf 30.68 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy.pdf pdf 53.68 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie.pdf pdf 54.17 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach.pdf pdf 43.9 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach.pdf pdf 71.81 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie.pdf pdf 53.93 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca.pdf pdf 54.53 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy.pdf pdf 46.99 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych.pdf pdf 43.18 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej.pdf pdf 67.52 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości.pdf pdf 59.82 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania.pdf pdf 35.91 2023-02-07 13:37:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert-5.pdf pdf 451.67 2023-02-22 11:14:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 118.64 2023-03-06 11:15:05 Public message

Announcements

2023-03-06 11:15 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-22 11:14 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 240 856,48 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 472