Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/I/2023 Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika w Krakowie (odc. od ul. Meissnera do skweru sportowego)

Elżbieta Nowotarska
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Deadlines:
Published : 07-02-2023 12:04:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 7-I-2023.pdf pdf 142.52 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
SWZ 7-I-2023.pdf pdf 258.74 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty.doc doc 70 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 2 PPU.pdf pdf 508.49 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 3 Ośw.wyk. o speł.war. udziału w post..doc doc 50 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 38.5 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 5 Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców.docx docx 22.84 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 6 Wykaz robót budowlanych.doc doc 37.5 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 7 Wykaz osób.doc doc 42.5 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 8 Dok. projektowa.zip zip 41042.59 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 9 STWiORB.pdf pdf 10713.6 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 10 Przedmiar robót.pdf pdf 35.94 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 11 Zobowiązanie.docx docx 21.83 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 12 Ośw.podm udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu war.udziału w postęp.rtf rtf 74.69 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 13 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Zał. 14 Wytyczne dla oświetlenia (...).pdf pdf 228.19 2023-02-07 12:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 7-I-2023.pdf pdf 39.51 2023-02-22 11:07:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - str. intrnetowa prowadzonego postępowania..pdf pdf 298.05 2023-03-16 11:54:25 Public message
informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - str. intrnetowa prowadzonego postępowania.pdf pdf 289.84 2023-03-24 11:18:02 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - str. intrnetowa prowadzonego postępowania..pdf pdf 298.02 2023-03-24 15:21:49 Public message

Announcements

2023-03-24 15:21 Anna Wąsowicz Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-24 11:18 Anna Wąsowicz Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 16.03.2023 r.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-16 11:54 Anna Wąsowicz Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-22 11:07 Elżbieta Nowotarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 99.349,15 złotych brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470