Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1A/ZP/2023 „Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeń bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” – postępowanie powtórzone

Deadlines:
Published : 07-02-2023 11:09:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 388.97 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 25.63 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ- formularz cenowy.docx docx 21.26 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 6350.02 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - proglam funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 172.25 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy(2).pdf pdf 671.06 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenia.docx docx 24.43 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.9 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 i 8 do SWZ - wykaz robót i osób.docx docx 27.17 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 24 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.88 2023-02-07 11:09:00 Proceeding
Mocowanie lampy operacyjnej.jpg jpg 5046.95 2023-02-07 11:19:23 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 205.11 2023-02-10 14:01:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 240.77 2023-02-23 09:50:51 Public message
Zawiadomiwnie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 191.59 2023-03-14 08:52:45 Public message

Announcements

2023-03-14 08:52 Bożena Schmidt Szanowni Państwo,
W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomiwnie o wybo [...].pdf

2023-02-23 09:50 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 615 000,00 zł
2023-02-21 11:59 Bożena Schmidt The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-10 14:01 Bożena Schmidt Szanowni Państwo,
w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedź na zapytania Wykonawcy.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496