Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.271.1.6.2023 Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu

Agnieszka Kasprzyk
Gmina Czempiń
Deadlines:
Published : 06-02-2023 18:10:00
Placing offers : 22-02-2023 12:00:00
Offers opening : 22-02-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. FZ.271.1.6.2023 SWZ.pdf pdf 22020.2 2023-02-06 18:10:00 Proceeding
2. FZ.271.1.6.2023 zał nr 1 do nr 8.zip zip 599.11 2023-02-06 18:10:00 Proceeding
3. FZ.271.1.6.2023 zał nr 9 Projekt umowy.pdf pdf 23445.09 2023-02-06 18:10:00 Proceeding
4. FZ.271.1.6.2023 zał nr 10 Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia.zip zip 276115.19 2023-02-06 18:10:00 Proceeding
5. Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 164.75 2023-02-06 18:10:00 Proceeding
FZ.271.1.6.2023 Opowiedzi na pytania 08.02.23.pdf pdf 345.74 2023-02-08 14:39:13 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 273.74 2023-02-14 14:00:19 Public message
FZ.271.1.6.2023 zał nr 9 Projekt umowy po zmianie.pdf pdf 567.74 2023-02-14 14:00:19 Public message
FZ.271.1.6.2023 informacja z otwarcia.pdf pdf 278.26 2023-02-22 15:19:10 Public message
FZ.271.1.6.2023 Zawiadomienie o wyborze Platforma.pdf pdf 307.87 2023-03-16 13:33:26 Public message

Announcements

2023-03-16 13:33 Agnieszka Kasprzyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) — dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: PB Haus Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno

Numer ofert Wykonawca Cena/koszt pkt.
Termin gwarancji pkt.
SUMA pkt.
1. PB Haus Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Wilkowicka 47
64-100 Leszno 60,00 pkt.
40,00 pkt.
100,00 pkt.

FZ.271.1.6.2023 Zawi [...].pdf

2023-02-22 15:19 Agnieszka Kasprzyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Numer ofert Wykonawca Cena/koszt
Termin gwarancji
1. PB Haus Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Wilkowicka 47
64-100 Leszno 6 985 000,00 zł brutto
72 m-ce

FZ.271.1.6.2023 info [...].pdf

2023-02-22 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 650 000,00 zł
2023-02-14 14:00 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ:
1. Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku „FZ.271.1.6.2023 zał. nr 9 Projekt umowy po zmianie”

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Zmiana SWZ.pdf

FZ.271.1.6.2023 zał [...].pdf

2023-02-08 14:39 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:
Pytanie 1
Załączników nie da się otworzyć. Proszę o wysłanie ich w wiadomości na adres email.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że załączniki się otwierają, tylko należy wyodrębnić pliki z archiwum zip do folderu na komputerze.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii zamiennych w zakresie wykonania konstrukcji drogi poprzez zastosowanie technologii Pianobetonu? Pianobeton zapewnia mrozoodporność, zapobiega wysadzaniu gruntu oraz znacznie przyspiesza czas realizacji zadania przy zachowaniu wszystkich niezbędnych parametrów technicznych.

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii pianobetonu. Ofertę należy przygotować w oparciu o zamieszczoną dokumentację opisującą przedmiot zamówienia.

FZ.271.1.6.2023 Opow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 748