Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.271.1.4.2023 Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Czempiniu w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Agnieszka Kasprzyk
Gmina Czempiń
Deadlines:
Published : 06-02-2023 16:36:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. FZ.271.1.4.2023 SWZ.pdf pdf 20356.02 2023-02-06 16:36:00 Proceeding
2. FZ.271.1.4.2023 zał nr 1 do nr 7.zip zip 565.18 2023-02-06 16:36:00 Proceeding
3. FZ.271.1.4.2023 zał nr 8 Projekt umowy.pdf pdf 15236.24 2023-02-06 16:36:00 Proceeding
4. FZ.271.1.4.2023 zał nr 9 Dokumentacja opisująca przedmiot zamowienia.zip zip 8752.79 2023-02-06 16:36:00 Proceeding
5. Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 158.47 2023-02-06 16:36:00 Proceeding
FZ.271.1.4.2023 Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 2541.48 2023-02-17 15:01:04 Public message
Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Czempiń - PRZEDMIAR.pdf pdf 76.28 2023-02-20 11:15:28 Public message
FZ.271.1.4.2023 zmiana.pdf pdf 401.7 2023-02-21 10:37:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.71 2023-02-21 10:37:09 Public message
FZ.271.1.4.2023 zmiana.pdf pdf 397.29 2023-02-23 14:12:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 38.67 2023-02-23 14:12:57 Public message
FZ.271.1.4.2023 Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.pdf pdf 4699.26 2023-02-23 15:02:22 Public message
FZ.271.1.4.2022 zał nr 1.doc doc 178.5 2023-02-23 15:02:22 Public message
FZ.271.1.4.2023 - Zdjęcie rozdzielnicy.jpg jpg 3465.89 2023-02-23 15:02:22 Public message
FZ.271.1.4.2023 Zmiana z 27.02.23.pdf pdf 411.81 2023-02-27 15:53:15 Public message
FZ.271.1.4.2022 zał. nr 1 po zmianie z dnia 27.02.2023 r.doc doc 177.5 2023-02-27 15:53:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 37.12 2023-02-27 15:53:15 Public message
FZ.271.1.4.2023 Odpowiedzi na pytania do SWZ 3.pdf pdf 515.64 2023-02-27 15:54:43 Public message
FZ.271.1.4.2023 informacja z otwarcia.pdf pdf 350.17 2023-03-02 13:05:31 Public message
FZ.271.1.4.2023 Zawiadomienie o wyborze Platforma.pdf pdf 380.63 2023-03-21 14:17:52 Public message

Announcements

2023-03-21 14:17 Agnieszka Kasprzyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) — dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez wykonawcę: Login IT Jacek Zimny
Ul. Zięby 5 Koteże, 83-200 Starogard Gdański.

Numer ofert Wykonawca Cena/koszt pkt. Termin gwarancji pkt. SUMA pkt.
1. INVOI Sp. z o.o.
Ul. Londyńska 24/4
03-921 Warszawa 57,75 pkt. 40,00 pkt. 97,75 pkt.
2. Integrale IT Sp. z o.o.
Ul. Winogrady 18a
61-663 Poznań 23,94 pkt 40,00 pkt. 63,94 pkt.
3. Login IT Jacek Zimny
Ul. Zięby 5 Koteże
83-200 Starogard Gdański 60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt.
4. DER-MAG Sp. z o.o.
Ul. Magazynowa 11/28
85-790 Bydgoszcz 45,61 pkt. 40,00 pkt. 85,61 pkt.

FZ.271.1.4.2023 Zawi [...].pdf

2023-03-02 13:05 Agnieszka Kasprzyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Wykonawca Cena/koszt
Termin gwarancji na urządzenia
1. INVOI Sp. z o.o.
Ul. Londyńska 24/4
03-921 Warszawa 135 300,00 zł brutto
36 m-cy
2. Integrale IT Sp. z o.o.
Ul. Winogrady 18a
61-663 Poznań 326 347,15 zł brutto
36 m-cy
3. Login IT Jacek Zimny
Ul. Zięby 5 Koteże
83-200 Starogard Gdański 130 229,64 zł brutto
36 m-cy
4. DER-MAG Sp. z o.o.
Ul. Magazynowa 11/28
85-790 Bydgoszcz 171 302,62 zł brutto
36 m-cy

FZ.271.1.4.2023 info [...].pdf

2023-03-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 160 335,43 zł
2023-02-27 15:54 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1
zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem doprecyzowującym odp. nr 17. pytanie
zadane pierwotnie. Pytanie 17. Zamawiający podaje: Dla kontrolera sieci bezprzewodowej: „Możliwość zarządzania maksymalnie 200 urządzeniami klienckimi (punktami dostępowymi, przełącznikami sieciowymi, urządzeniami radioliniowymi) oraz do 10 000 użytkowników sieci)” Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontrolera, który w momencie dostawy będzie zarządzał określonymi w PFU ilościami urządzeń? Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostawy kontrolera w postaci sprzętowej, gdzie kompletny sprzęt i oprogramowanie zostaną dostarczone przez wykonawcę? Czy też Zamawiający jest w stanie przeznaczyć swoje zasoby sprzętowe, aby można było uruchomić na nich wersję wirtualną kontrolera sieci bezprzewodowej, 2 x vCPU, 4 GB RAM oraz 100 GB HD? Odp. nr 17 Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje dostarczenia kontrolera zgodnie z opisem PFU. Nasze pytanie do udzielonej.
odpowiedzi. Pytanie: chcielibyśmy doprecyzować odpowiedź, i potwierdzić, co też będzie zgodne z PFU, że Zamawiający dopuszcza kontroler w wersji cloud (chmurowej). Nasze pierwotne pytanie, jego druga część, było skierowane właśnie w stronę uzyskania potwierdzenia, że Zamawiający dopuszcza wersję cloud.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza kontroler w wersji cloud (chmurowej). Zamawiający nie zgadza się na przeznaczenie swoich zasobów sprzętowych, aby można było uruchomić na nich wersję wirtualną kontrolera sieci bezprzewodowej.

Pytanie 2
Zamawiający opublikował 20.02.2023 nowy przedmiar robót i podał. Urządzenia AP i Kontroler kpl. 6 kpl. 6.000 RAZEM 6.000 Jednak załączone rysunki do PFU pokazują konieczność wybudowania 6 szt. AP WiFi i kontrolera. Czyli razem 7 urządzeń. proszę o potwierdzenie ile AP WiFi należy wybudować 5 czy 6 szt.? Nowo opublikowany przedmiar również nie zgadza się z zakresem zadania.
Odpowiedź
Należy wybudować 6 szt. AP WiFi.

FZ.271.1.4.2023 Odpo [...].pdf

2023-02-27 15:53 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ:
I. Zmienia się treść punktu 13.1 SWZ
W SWZ było:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 29.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W SWZ jest:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 31.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
II. Zmienia się treść punktu 15.1 SWZ
W SWZ było:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 28.02.2023 r., godz. 10:00
W SWZ jest:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 02.03.2023 r., godz. 10:00
III. Zmienia się treść punktu 15.2 SWZ
W SWZ było:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2023 r. o godz. 10:30
W SWZ jest:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2023 r. o godz. 10:30
IV. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty otrzymuje brzmienie jak w załączniku:
„FZ.271.1.4.2022 zał. nr 1 po zmianie z dnia 27.02.2023 r.”
W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

FZ.271.1.4.2023 Zmia [...].pdf

FZ.271.1.4.2022 zał. [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-23 15:02 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1
Czy wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zadania, w oparciu o opublikowane PFU, będzie musiał opracować projekt wykonawczy/budowlany i przedstawić go do uzgodnienia z Zamawiającym?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga projektu wykonawczego tylko dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 2
Roboty budowlane będą realizowane na czynnym obiekcie.
Prosimy o podanie, w jakich godzinach możliwa praca na obiekcie? W jakich godzinach będą mogły być wykonywane prace uciążliwe? Czy możliwa będzie praca w inne dni, np. w soboty, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Z uwagi na krótki termin wykonania zadania prosimy Zamawiającego o przychylne odniesienie się do możliwości pracy w soboty.
Odpowiedź
Prace będą mogły być wykonywane w godzinach:
- w poniedziałki: 7.00-18.00
- we wtorki i środy: 7.00-15.00
-w czwartki: 8.00-15.00
- w piątki: 8.00-14.00

Prace uciążliwe będą mogły być wykonywane w godzinach:
- w poniedziałki: 18.00-20:00
- we wtorki, środy, czwartki: 15.00-20:00
- w piątki: 14.00-20:00

Zamawiający informuje, iż możliwa będzie praca w sobotę.

Pytanie 3
Zamawiający podaje w PFU: „Należy rozbudować istniejącą sieć LAN o około 140 linii sieci LAN zakończonych gniazdami RJ45 pogrupowanymi w punkty logiczne (PL) 1xRJ45, 2xRJ45 3xRJ45”.
Czy w ramach zadania należy wykonać nowe PL 1xRJ45, 2xRJ45 3xRJ45 i zdemontować starą sieć logiczną? Czy stare trasy kablowe należy również zdemontować? Czy zostawić?
W jakim zakresie należy wykonać demontaż istniejących sieci w przypadku, kiedy we wspólnych korytach PCV ułożone jest okablowanie systemów bezpieczeństwa, dla których inny, zewnętrzny podmiot świadczy gwarancję?
Odpowiedź
W ramach prac należy wykonać nową sieć a starą sieć logiczną i stare trasy kablowe należy zdemontować. W przypadku kiedy we wspólnych korytach PCV ułożone jest okablowanie systemów bezpieczeństwa, dla których inny, zewnętrzny podmiot świadczy gwarancję, jeśli to możliwe należy przełożyć je do nowych koryt, w przeciwnym wypadku nie dementować koryt.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga, by trasy kablowe z listew kablowych PCV wyposażyć w niezbędne łączniki, narożniki, trójniki i zakończenia, stanowiące rozwiązanie systemowe producenta w celu zachowania pełnej estetyki, i NIE dopuszcza wypełniania silikonem wszelkich przerw technologicznych powstałych przy budowie tras kablowych?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby trasy kablowe były wyposażone w niezbędne zakończenia stanowiące rozwiązanie producenta w celu zachowania pełnej estetyki.

Pytanie 5
Zamawiający podaje w PFU:
3.4 Budowa gniazd użytkowników
Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanych na listwach natynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd. Gniazdo ma być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu 45x45mm i zawierać zacisk zapewniający optymalne mocowanie kabla.
Zgodnie z tym zapisem zakładamy, że Zamawiający wymaga wybudowania punktów logicznych LAN bezpośrednio w kanałach natynkowych PCV, które pozwalają na montaż osprzętu w standardzie Mosaic 45x45.
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tras kablowych LAN z koryt PCV o przekroju dostosowanym do liczby linii do wybudowania, z zapasem min. 20% zakończonych typową puszką natynkową w standardzie Mosaic 45x45 i wybudowanie w taki sposób gniazd logicznych?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga wypełnienia przepustów/przewiertów kablowych masą ognioochronną?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zabezpieczenia przepustów/przewiertów kablowych masą ognioochronną.

Pytanie 7
W jakiej klasie kabla pod względem pożarowym wymagana jest budowa sieci: B2CA, CCA, DCA, ECA? Czy innej?
Pytanie dot. klasę palności kabli zarówno miedzianych jak i światłowodowych, ponieważ jest to budynek użyteczności publicznej i zgodnie z przepisami powinny być kable B2ca.
Odpowiedź
Całość okablowania (dotyczy również kabli krosowych) musi posiadać izolacje wykonane z materiału nie wydzielającego podczas pożaru szkodliwych gazów (LS0H lub LSZH lub LSHF).

Pytanie 8
Główny punkt dystrybucyjny
„Główny punkt dystrybucyjny (GPD) zostanie zlokalizowany w istniejącej szafie 42 U w serwerowni”
O jakiej głębokości jest wskazana, istniejąca szafa Rack 42U?
Odpowiedź
Głębokość zewnętrzna – 950mm – głębokość montażowa 700mm.


Pytanie 9
Zamawiający podaje PFU:
• Przewody krosowe
Dla nowych punktów sieci LAN i WiFi, wykonawca zapewni w ramach wykonania usługi odpowiednią ilość kabli krosowych (z zachowaniem kat.6 A dla realizacji połączeń jednostek komputerowych z pobudowanym torem logicznym (długość zależna od rozmieszczenia stanowisk komputerowych od 3m do 5m) oraz niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w szafie dystrybucyjnej (od 0,5m do 2 m).
Natomiast w przedmiarach pojawiają się następujące ilości:
6 Patchkordy kat. 6F/UTP 1m szt. 200 LAN
7 Patchkordy kat. 6F/UTP 7m szt. 10 LAN
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie ilości i długości patchcordów, które należy dostarczyć na stronę przełączników sieciowych i na stronę punktów PL, do których będą przyłączane urządzenia komputerowe użytkowników, ponieważ przy 140 liniach logicznych powinno być ich łącznie 280 szt.
Z uwagi na potrzebę przygotowania rzetelnej wyceny prosimy również o podanie długości tych patchcordów. Określanie od 3m do 5m albo od 0,5m do 2m nie pozwala na przygotowanie poprawnej wyceny ryczałtowej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga dostarczenia patchordów przeznaczonych do realizacji połaczeń jednostek komputerowych z pobudowanym torem logicznym. Zamawiający wymaga dostarczenia patchordów w ilości zgodnej z przedmiarem.
Pytanie 10
Zamawiający podaje PFU: Zamawiający wymaga wybudowania 140 linii LAN.
Natomiast w pkt. 7 Minimalne zestawienie materiałów, pojawia się następująca ilość:
Patchpanel kat 6A FTP 24xRJ45 szt. 9
Czy Zamawiający wymaga wybudowania 9 patchpaneli kat 6A FTP 24xRJ-45 czy dopuści wybudowanie tylu, ile jest potrzebnych do zaterminowania 140 linii LAN?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga wybudowania 9 patchpaneli.

Pytanie 11
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w części 2.2 "Wymagania w zakresie modernizacji sieci LAN" punkt "Wymagania ogólne dla sieci komputerowej” widnieje zapis: "Należy rozbudować istniejącą sieć LAN o około 140 linii sieci LAN zakończonych gniazdami RJ45 pogrupowanymi w punkty logiczne (PL) 1xRJ45, 2xRJ45 3xRJ45”.
W tabeli 7. "Minimalne Zestawienie Materiałowe " w pozycji 4 jest Moduł F/UTP kat. 6A podwójne szt. 94, co daje pojedynczych 188 linii LAN, w przedmiarze w pozycji 5 d.1.1.4 też są 94 poduły podwójne, a na rysunkach są PL pojedyncze (AP - 1xLAN), podwójne (2x2LAN) i potrójne (3xLAN) - w sumie 134 pojedyncze linie LAN i 6 access pointów (AP). Czyli łącznie 140 pojedynczych linii LAN.
Ile pojedynczych linii LAN należy faktycznie wykonać?
Odpowiedź
Zamawiający poprawił przedmiar w tym zakresie i zamieścił na stronie postępowania w dniu 20.02.2023 r.

Pytanie 12
Prosimy o informację, o lokalizacji rozdzielnicy/rozdzielnic, z których ma zostać wykonana instalacja sieci zasilającej dla potrzeb węzłów sieci?
Odpowiedź
Rozdzielnia znajduje się w serwerowni.

Pytanie 13
Czy w wyżej wymienionej rozdzielnicy/rozdzielnicach jest wystarczające miejsce do montażu dodatkowych zabezpieczeń dla zasilania węzłów sieci? Prosimy o załączenie zdjęć rozdzielnic/rozdzielnic bez maskownic wolnych pól.
Odpowiedź
Zamawiający posiada miejsce w rozdzielnicy. Zamawiający załącza na stronie postępowania zdjęcie rozdzielnicy.

Pytanie 14
W projekcie nie wspomina się o uziemieniu szaf w węzłach sieci. Czy takie uziemienia należy wykonać?
Jeżeli tak, to w jaki sposób mają zostać wykonane?

Odpowiedź
Szafa 42 U posiada uziemienie, w przypadku punktu dystrybucyjnego należy to wykonać zgodnie z normą PN-EN 62208 i leży to po stronie wykonawcy

Pytanie 15
W specyfikacji w punkcie 3.2 "Budowa tras kablowych" widnieje zapis "W miarę możliwości należy wykorzystać istniejące trasy kablowe, w tym szachty kablowe”.
Czy w budynku znajdują się istniejące pionowe szachty kablowe? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie lokalizacji.
Odpowiedź
Istnieją szachty pionowe przy klatce schodowej, w przypadku braku miejsca należy wykonać nowe.

Pytanie 16
Zgodnie ze schematami poszczególnych elewacji, Zamawiający zakłada wybudowanie następującej liczby linii logicznych.
Piwnica – 6 linii
Parter – 32 + 39 = 71 linii
Piętro – 63 linie
Razem 140 linii.
2 szafy na:
a. parterze istniejąca 42U (Serwerownia) – tutaj schodzi się 77 linii – potrzebne 2 switche po 48 portów PoE
b. piętrze nowa wisząca 12U (korytarz) – tutaj schodzą się 63 linie - potrzebne min. 1 switch 48-portowy i 1 switch 24 -portowy.
Zamawiający podaje w przedmiarach, że należy dostarczyć 2 switche 48 portowe.
Dodatkowo wykonawca ma w zakresie zadania dostarczenie wymaganej ilości kabli krosowych do połączenia portów patchpaneli z portami aktywnymi przełączników.

Pytanie a): Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca ma dostarczyć tylko 2 switche 48 portowe, czy też inną ilość switchy wymaganych do zakończenia 140 linii LAN w punktach konsolidacji LPD i rozszycia wymaganej liczby portów?
W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o potwierdzenie faktycznej ilości switchy.
Odpowiedź
Tak, należy dostarczyć 2 switche 48 portowe, Zamawiający posiada własne switche które zostaną wykorzystane do zaterminowania sieci LAN......dalsza treść wyjaśnień w załączeniu.

FZ.271.1.4.2023 Odpo [...].pdf

FZ.271.1.4.2022 zał [...].doc

FZ.271.1.4.2023 - Zd [...].jpg

2023-02-23 14:12 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
I. Zmienia się treść punktu 13.1 SWZ
W SWZ było:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 28.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W SWZ jest:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 29.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
II. Zmienia się treść punktu 15.1 SWZ
W SWZ było:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 27.02.2023 r., godz. 10:00
W SWZ jest:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 28.02.2023 r., godz. 10:00

III. Zmienia się treść punktu 15.2 SWZ
W SWZ było:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2023 r. o godz. 10:30
W SWZ jest:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2023 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

FZ.271.1.4.2023 zmia [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-23 14:10 Agnieszka Kasprzyk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-21 10:37 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
I. Zmienia się treść punktu 13.1 SWZ
W SWZ było:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 23.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
W SWZ jest:
13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 28.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
II. Zmienia się treść punktu 15.1 SWZ
W SWZ było:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 22.02.2023 r., godz. 10:00
W SWZ jest:
15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin, do dnia 27.02.2023 r., godz. 10:00

III. Zmienia się treść punktu 15.2 SWZ
W SWZ było:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.02.2023 r. o godz. 10:30
W SWZ jest:
15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2023 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

FZ.271.1.4.2023 zmia [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-20 11:15 Agnieszka Kasprzyk Zamawiający Gmina Czempiń załącza poprawiony przedmiar - Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Czempiń - PRZEDMIAR.pdf - stanowiący element załącznika nr 9 Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia.

Modernizacja sieci L [...].pdf

2023-02-17 15:01 Agnieszka Kasprzyk Gmina Czempiń na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1
Istnieją sprzeczności pomiędzy przedmiarem i PFU. Wg którego dokumentu złożyć ofertę?
np.:
– przedmiar – 1 szafa 12U, PFU – szafa 42U + punkty dystrybucyjne
- przedmiar – światłowód 12J, PFU 6J
- przedmiar - brak urządzenia kontrolnego sieci bezprzewodowej
- przedmiar 96 linii LAN, PFU – 150 linii, rysunki 145 linii
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie poprawiony Przedmiar robót.
Pytanie 2
Ponadto:
- brak elektrycznego zasilania szaf
Odpowiedź:
Zasilenie jest w istniejącej szafie w serwerowni. Zasilanie ma być doprowadzone do pośredniego węzła dystrybucyjnego.
- brak patchcordów światłowodowych
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia zarobionego już patchordu światłodowego, w przypadku wyboru innego rozwiązania Wykonawca zapewnia spawanie i dostawy pigtaili , panelu światłowodowego.
- brak paneli światłowodowych
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia zarobionego już patchordu światłodowego, w przypadku wyboru innego rozwiązania Wykonawca zapewnia spawanie i dostawy pigtaili , panelu światłowowdowego.
- ile włókien światłowodowych pospawać – wszystkie czy część
Odpowiedź:
Należy pospawać wszystkie włókna.
- brak możliwości weryfikacji zapotrzebowania wg przedmiaru i PFU
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie poprawiony Przedmiar robót.
- proszę o wyjaśnienie instalacji w pom. .1/4 – czy tam ma być puszka podłogowa / jak doprowadzić okablowanie /
Odpowiedź:
Ma być zamontowana kaseta floorboks, istnieje możliwość poprowadzenia przewodów pod stropem w piwnicy.
- czy w budynku są sufity podwieszane?
Odpowiedź:
W budynku nie ma sufitów podwieszanych.
- ile jest stref p.poż i gdzie?
Odpowiedź:
Budynek stanowi jedną strefę pożarową charakteryzowana kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
- proszę podać parametry niepalności przewodu / DCa, 2Bca, inny? /
Odpowiedź:
Całość okablowania (dotyczy również kablikrosowych) musi posiadać izolacje wykonane z materiału nie wydzielającego podczas pożaru szkodliwych gazów (LS0H lub LSZH lub LSHF).
- brak rysunku .1/4, 4/4
Odpowiedź:
Rysunki stanowią załączniki do PFU.
- kto programuje urządzenia aktywne? Proszę podać zakres.
Odpowiedź:
Wykonawca konfiguruje przełączniki sieciowe i Access Pointy
- czy Wykonawca demontuje stare okablowanie i osprzęt?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga demontażu starej sieci i osprzętu.
- brak listew zasilających i wentylatorów
Odpowiedź:
Listwy i wentylatory są w istniejącej szafie w serwerowni. Zamontowanie listew i wentylatorów (jeśli będą potrzebne) w szafce w punkcie dystrybucyjnym jest po stronie Wykonawcy.
- czy patchcordy mają być kat. 6 F/UTP?
Odpowiedź:
Patchcordy mają być kat.6AF/UTP
- wg przedmiaru na wykonanie sieci potrzeba 9000mb przewodu co daje około 95 m na 1 linię – proszę o skorygowanie przewodu lub ilości linii.
Odpowiedź:
Zamawiający szacunkowo przewidział odpowiednią ilość kabla na ok. 140 linii
- podobnie jest z listwami – przedmiar podaje 1500 m listew.
Odpowiedź:
Zamawiający szacunkowo przewidział odpowiednią ilość listw.
- brak wymiarów szaf / poza 1 szafą 12U /
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jednej szafy 12u a po stronie wykonawcy należy dobrać odpowiedni rozmiar szafy tak aby urządzenia się zmieściły.
- Jakie inne prace / poza instalacyjnymi / ma Wykonać Instalator / n.p. wynoszenie sprzętu, malowanie, inne /
Odpowiedź:
Wszelkie prace związane z modernizacją sieci LAN w tym:
zabezpieczenie mebli i infrastruktury przed uszkodzeniem, przeniesienie mebli jeśli będzie taka potrzeba, w miarę możliwości utrzymanie porządku podczas prac oraz posprzątanie po skończonej pracy, malowanie jeśli będzie taka potrzeba.
Pytanie 3
Dokument PFU jest w wielu punktach niespójny i opisuje instalację zarówno jako wtynkową i natynkową. Stanowi miejscami wierną kopię PFU z innej nieodległej gminy. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, czy instalacja okablowania ma być prowadzona natynkowo w kanałach PCV, czy zawiera odcinki układane wtynkowo i w jakim zakresie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż instalacja ma być prowadzona natynkowo.
Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie, czy osprzęt przyłączeniowy (gniazda abonenckie RJ-45) mają być montowane
wewnątrz kanałów kablowych osprzętowych, czy w puszkach instalacyjnych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza obie możliwości.
Pytanie 5
Proszę o doprecyzowanie zagadnienia instalacji zasilającej. Czy mowa wyłącznie o zasilaniu pośredniego węzła dystrybucyjnego sieci, czy o instalacji zasilającej dla każdego stanowiska abonenckiego?
Odpowiedź
Zasilanie ma być doprowadzone do pośredniego węzła dystrybucyjnego.
Pytanie 6
Czy w pomieszczeniu 1/4 na parterze ma być instalowana kaseta floorboks ? Jeśli tak, to proszę o informację jak jest wykonana podłoga w pomieszczeniu i czy ewentualnie można poprowadzić przewody pod stropem piwnicy.
Odpowiedź
Tak, ma być zamontowana kaseta floorboks, istnieje możliwość poprowadzenia przewodów pod stropem w piwnicy.
Pytanie 7
W załączonym przedmiarze robót wskazujecie Państwo konieczność instalacji 94 gniazd RJ 45 oraz dokonanie 94 pomiarów torów transmisyjnych. Jednocześnie w PFU wskazujecie Państwo konieczność wykonania 140 nowych linii sieci LAN. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie ilości linii, gniazd i pomiarów torów
Odpowiedź
Wykonawca ma wykonać 140 nowych linii sieci LAN ,przedmiar został poprawiony. Zamawiający zamieszcza na stronie poprawiony Przedmiar robót.
Pytanie 8
Zamawiający przewidział instalację 2 przełączników sieciowych, które pozwalają na obsługę maksymalnie 96 ze 140 nowych linii. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Odpowiedź
Zamawiający posiada własne przełączniki które pozwolą uzupełnić brakująca różnice. Wykonawca ma dostarczyć 2 przełączniki sieciowe zgodnie z opisem.
Pytanie 9
Prosimy o określenie jaki rodzaj gniazd jest preferowany przez Zamawiającego: natynkowe czy montowane w listwach?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza obie możliwości.
Pytanie 10
Czy Zamawiający jest w posiadaniu mapy pokrycia zasięgu sieci wi-fi i czy może ją udostępnić?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie posiada map pokrycia zasięgiem WIFI.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w sztukaterię Sali konferencyjnej?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie okablowania do salki konferencyjnej poprzez zejście z pomieszczeń nr 1.6 i 1.4?
Odpowiedź
Tak , Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 13
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących obecnie koryt teletechnicznych?
Odpowiedź
Nie , Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 14
Zgodnie z załączonym rysunkiem w pomieszczeniu 2.9 gniazda mają być umieszczone na szklanej ścianie. Czy Zamawiający podtrzymuję tą koncepcję czy też dopuszczę relokację gniazd ze szklanej ściany na murowaną?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza relokację gniazd ze szklanej ściany na murowaną.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza aby w miejscach, w których liczba prowadzonych kabli na to pozwoli, instalować mniejsze koryta?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 16
Czy w zakresie prac Wykonawcy jest demontaż istniejącej sieci? Brak informacji na ten
temat ( n.p. jaka jest to sieć)?.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga demontażu starej sieci i osprzętu.
Pytanie 17
Brak rysunków. Wykonawca nie ma żadnej możliwości zweryfikowania przedmiaru.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż rysunki są załącznikiem do PFU.
Pytanie 18
Wykonawca nie ma żadnej możliwości zweryfikować ilości i wielkości przebić przez ściany i
sufity. nt temat.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej aby Wykonawca mógł pozyskać te informacje.
Pytanie 19
Przedmiar posiada wykluczające się zakresy : - przewód 9000mb - podwójne gniazda
LAN - 94 - czyli 184 linie - pomiary LAN - 94 szt pomiarów pojedynczych Proszę o sprostowanie.
Odpowiedź
Zamawiający, informuje, iż Przedmiar został poprawiony. Poprawiony przedmiar zostaje zamieszczony na stronie internetowej.
Pytanie 20
Jaki zakres prac poza położeniem przewodu światłowodowego ma Wykonawca. Brak - spawania – dostawy pigtaili, panelu światłowodowego, patchcordów i.in.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia zarobionego już patchordu światłodowego, w przypadku wyboru innego rozwiązania Wykonawca zapewnia spawanie i dostawy pigtaili , panelu światłowowdowego.
Pytanie 21
Czy są strefy p.poż?
Odpowiedź
Budynek stanowi jedną strefę pożarową charakteryzowana kategoria zagrożenia ludzi ZL III
Pytanie 22
Podana szafa jest zdecydowanie za mała. Brak trzeciego wymiaru.
Odpowiedź
Zamawiający zgodnie z zapisami PFU posiada własną szafe 42 U w serwerowni, którą należy wykorzystać.
Pytanie 23
Brak wyposażenia szafy jak: - półki - wentylatory -listwy zasilające – inne.
Odpowiedź
Zamawiający zgodnie z zapisami PFU posiada własną szafe 42 U w serwerowni, którą należy wykorzystać.
Pytanie 24
Jaka ma być klasa niepalności przewodu LAN?
Odpowiedź
Całość okablowania (dotyczy również kabli krosowych) musi posiadać izolacje wykonane z materiału nie wydzielającego podczas pożaru szkodliwych gazów (LS0H lub LSZH lub LSHF).
Pytanie 25
Czy Wykonawca zasila szafę 230V?
Odpowiedź
W serwerowni Zamawiający posiada zasilanie, w przypadku pośredniego punktu dystrybucyjnego należy doprowadzić zasilanie.
Pytanie 26
Brak jakichkolwiek informacji nt urządzeń aktywnych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź
Zamawiający opisał w PFU urządzenia aktywne na stronie 7....
dalsza część wyjaśnień w załączeniu.

FZ.271.1.4.2023 Odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1003