Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.271.1.5.2023 Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu.

Joanna Michalska
Gmina Czempiń
Deadlines:
Published : 06-02-2023 15:48:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia.zip zip 197577.78 2023-02-06 15:48:00 Proceeding
FZ.271.1.5.2023 Projekt umowy.pdf pdf 689.12 2023-02-06 15:48:00 Proceeding
FZ.271.1.5.2023 SWZ.pdf pdf 716.65 2023-02-06 15:48:00 Proceeding
ogłoszenie BZP PolskiŁad.pdf pdf 164.1 2023-02-06 15:48:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 850.91 2023-02-06 15:48:00 Proceeding
FZ.271.1.5.2023 wyjaśnienia.pdf pdf 332.77 2023-02-08 14:47:08 Public message
FZ.271.1.5.2023 Projekt umowy po zmianie.pdf pdf 689.22 2023-02-14 14:25:38 Public message
FZ.271.1.5.2023 zmiana.pdf pdf 264.11 2023-02-14 14:25:38 Public message
FZ.271.1.5.2023 informacja z otwarcia.pdf pdf 263.55 2023-02-22 14:35:06 Public message
FZ.271.1.5.2023 zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 294.37 2023-03-16 13:38:10 Public message

Announcements

2023-03-16 13:38 Joanna Michalska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu”
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) — dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: PB Haus Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno

1. PB Haus Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Wilkowicka 47
64-100 Leszno, cena 60,00 pkt. termin gwarancji 40,00 pkt. SUMA 100,00 pkt.

FZ.271.1.5.2023 zawi [...].pdf

2023-02-22 14:35 Joanna Michalska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. PB Haus Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Wilkowicka 47
64-100 Leszno
6 074 000,00 zł brutto

72 m-ce

FZ.271.1.5.2023 info [...].pdf

2023-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 750 000,00 zł brutto.
2023-02-14 14:25 Joanna Michalska Gmina Czempiń zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ:
1. Załącznik nr 9 Projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku „FZ.271.1.5.2023 zał. nr 9 Projekt umowy po zmianie”
W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

FZ.271.1.5.2023 Proj [...].pdf

FZ.271.1.5.2023 zmia [...].pdf

2023-02-08 14:47 Joanna Michalska Gmina Czempiń na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii zamiennych w zakresie wykonania konstrukcji drogi poprzez zastosowanie technologii Pianobetonu? Pianobeton zapewnia mrozoodporność, zapobiega wysadzaniu gruntu oraz znacznie przyspiesza czas realizacji zadania przy zachowaniu wszystkich niezbędnych parametrów technicznych.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii pianobetonu. Ofertę należy przygotować w oparciu o zamieszczoną dokumentację opisującą przedmiot zamówienia.

FZ.271.1.5.2023 wyja [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578