logo
Agnieszka
Chmielewska
   

Górażdże

Grupa GÓRAŻDŻE

Electronic auction: Wymiana wkładów wymiennika COOLSTAR (12659114) (ID 724676)

Starting date: 06-02-2023 15:30:00

To the end: finished

How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie 

Wymiana wkładów wymiennika COOLSTAR

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 • Robert Tarkowski 601 233 989 – w sprawach merytorycznych

 • Agnieszka Chmielewska agnieszka.chmielewska@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

 1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

 2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

 3. Kodeks Etyczny Dostawców

 4. Ogólne warunki zakupów 
icon Buyer messages

 • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Wymiana wkładów wymiennika COOLSTAR Wykonanie następujących prac na wymiennikach coolstar wody chłodzącej.
Zakres prac:
1.demontaż 2 szt pakietów zraszalnika pp
2.mycie i czyszczenie wnętrza wymiennika
3.wymina eliminatora unosu kropel
4.wymiana żaluzji w wymiennikach
5.czyszczenie zbiornika wody chłodzącej
Wszystkie materiały do wykonania usługi dostarcza wykonawca.
Odpad po myciu zbiornika wody utylizuje wykonawca.

1 service ***
Offer value:

Legend:

 •  Ranking place  |
 • Leading offer  |
 • Best offer (ex aequo)  |
 • Value higher than the maximum |