Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OB.271.1.2023 Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo

Michalina Hinc
Gmina Bobowo
Deadlines:
Published : 06-02-2023 15:04:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.97 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1257.1 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oraz 2 do SWZ.docx docx 533.06 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 526.13 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 523.25 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 529.39 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 523.92 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór umowy.docx docx 289.32 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
STWiORB, przedmiary.rar rar 3896.81 2023-02-06 15:04:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 421.26 2023-02-09 11:17:40 Public message
Przekroje poprzeczne.rar rar 234.46 2023-02-09 11:17:40 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 427.79 2023-02-16 09:53:08 Public message
Pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 420.71 2023-02-17 14:30:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 517.87 2023-02-23 11:15:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 782.92 2023-03-02 12:48:49 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.15 2023-03-09 11:05:45 Public message

Announcements

2023-03-09 11:05 Michalina Hinc Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-02 12:48 Michalina Hinc Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-23 11:15 Michalina Hinc Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 2 864 502,78 zł brutto.
2023-02-17 14:30 Michalina Hinc Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pytania i odpowiedzi 3.
Prosimy o zapoznanie się z plikiem.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-16 09:53 Michalina Hinc UWAGA
Zamawiający przesyła pytania i odpowiedzi 2.
Prosimy o zapoznanie się z z załączonym plikiem.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-09 11:17 Michalina Hinc UWAGA
Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie od Wykonawcy z dnia 08.02.2023 r. oraz załącza przekroje poprzeczne, zgodnie z prośbą.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Przekroje poprzeczne [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 994