Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPRR.V.042.2.2023 Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18

Michał Ferlewicz
Gmina Praszka
Deadlines:
Published : 06-02-2023 14:26:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.96 2023-02-06 14:26:22 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.zip zip 8741.51 2023-02-06 14:26:22 Proceeding
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uzupełnienie).zip zip 8090.2 2023-02-07 10:38:49 Public message
Wyjaśnienia do SWZ-sig.pdf pdf 259.37 2023-02-14 11:10:12 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z 17.02.2023-sig.pdf pdf 176.54 2023-02-17 13:38:55 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z 20.02.2023-sig.pdf pdf 181.98 2023-02-20 14:42:08 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 109.13 2023-02-23 09:02:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.06 2023-02-23 09:18:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 197.42 2023-03-16 14:09:40 Public message

Announcements

2023-03-16 14:09 Michał Ferlewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 09:18 Michał Ferlewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:02 Michał Ferlewicz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-20 14:42 Michał Ferlewicz Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2023-02-17 13:38 Michał Ferlewicz Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2023-02-14 11:10 Michał Ferlewicz Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ-s [...].pdf

2023-02-07 10:38 Michał Ferlewicz Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie branży sanitarnej i branży elektrycznej

załącznik nr 1 - szc [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1349