Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00082868/01 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka, znak sprawy: WZP.271.8.2023, Zamawiający: Gmina Wieliczka

Adam Konieczny
Gmina Wieliczka
Deadlines:
Published : 06-02-2023 14:22:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.47 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 315.67 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 1- 8 do SWZ.zip zip 606.72 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Dokumentacja techniczna.zip zip 18377.02 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Decyzja przeniesienia praw rozbudowy kanalizacji sanitarnej.pdf pdf 73.69 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 11 - STWiORB.pdf pdf 200.25 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Przedmiar robót.pdf pdf 339.51 2023-02-06 14:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 upzp-1.pdf pdf 122.03 2023-02-22 12:22:15 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 141.32 2023-03-07 15:39:27 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 140.4 2023-02-22 10:00:00 Public message

Announcements

2023-03-07 15:39 Adam Konieczny Informacja o rozstrzygnięciu postęowania

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-02-22 12:22 Renata Opach Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 895