Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.7.2023 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwałd - budowa chodnika w km 1+318 - 2+315 w m. Pilzno – etap 1 w km 1+318 - 1+750,00”

Deadlines:
Published : 06-02-2023 14:11:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 127.38 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
SWZ-Chodnik Pilzno.pdf pdf 845.5 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 65.5 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
zal. nr 3 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 35.5 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
zal. nr 4 i 5 - Wykazy osób i robót.doc doc 39 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
zal. nr 6 - Projekt umowy.doc doc 196.5 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
zal. nr 7 - Dokumentacja techniczna.zip zip 79259.07 2023-02-06 14:11:00 Proceeding
Aktualizacja SWZ-Chodnik Pilzno 08.02.2023.pdf pdf 845.73 2023-02-08 13:20:05 Public message
Zestawienie ofert Chodnik Pilzno.pdf pdf 671.73 2023-02-22 11:59:34 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP.271.7.2023 - chodnik Pilzno.pdf pdf 728.62 2023-03-16 14:24:43 Public message

Announcements

2023-03-16 14:24 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-02-22 11:59 Wojciech Zboch Zestawienie ofert

Zestawienie ofert Ch [...].pdf

2023-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 524 830,00 zł
2023-02-08 13:20 Wojciech Zboch Aktualizacja SWZ - Poprawiono termin składania ofert.

Aktualizacja SWZ-Cho [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409