Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.1.3.2023 PRZEBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH NA TERENIE GMINY STARE MIASTO Część nr 1: Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie Część nr 2: Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie

Radosław Kaczmarek
Gmina Stare Miasto
Deadlines:
Published : 06-02-2023 13:22:00
Placing offers : 16-03-2023 08:58:34
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 77.24 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11785.21 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 63.5 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 45 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ.docx docx 21.88 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 22.69 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 38.5 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 44.5 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 231.5 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
DOKUMENTACJA RUMIN.zip zip 4175.35 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
DOKUMENTACJA ŻYCHLIN.zip zip 4429.85 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 133.72 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
PRZEDMIAR RUMIN - inst. elektryczne.pdf pdf 940.71 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
PRZEDMIAR RUMIN - sieci.pdf pdf 1253.15 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
PRZEDMIAR ŻYCHLIN - inst. elektryczne.pdf pdf 502.44 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
PRZEDMIAR ŻYCHLIN - sieci.pdf pdf 1059.45 2023-02-06 13:22:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ WYKONAWCÓW.pdf pdf 1492.91 2023-02-20 12:10:58 Public message
Infomacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.36 2023-02-23 10:54:13 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 632.01 2023-03-08 08:10:17 Public message

Announcements

2023-03-16 08:58 Radosław Kaczmarek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: 1. Zawiadamiam o unieważnieniu niniejszego postepowania w zakresie części nr 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.
2. Zawiadamiam o unieważnieniu niniejszego postepowania w zakresie części nr 2
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.
2023-03-08 08:10 Radosław Kaczmarek Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 260 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-23 10:54 Radosław Kaczmarek Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia informację z otwarcia ofert.

Infomacja z otwarcia [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych Zamawiający informuję, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 320 000,00zł brutto., w tym:
Część nr 1: – 200 000,00zł
Część nr 2: – 120 000,00zł
2023-02-20 12:10 Radosław Kaczmarek Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 444