Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00082440/01 PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE I W MIEJSCOWOŚCI MISZEWO

Lucyna Rokicka
Gmina Trzebielino
Deadlines:
Published : 06-02-2023 12:53:00
Placing offers : 23-02-2023 11:00:00
Offers opening : 23-02-2023 11:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.16 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 557.67 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 26.82 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 23.77 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 do SWZ.docx docx 19.2 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 i 6 do SWZ.docx docx 22.2 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - WZÓR UMOWY.docx.pdf pdf 459.23 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - harmonogram.docx docx 18.84 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 28134.38 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 10 -Wzór tablicy informacyjnej.pdf pdf 629.98 2023-02-06 12:53:00 Proceeding
PNOŚ.271.6.1.2023.2-wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 204.27 2023-02-20 12:08:46 Public message
plan dr 24.pdf pdf 215.84 2023-02-20 12:08:46 Public message
PNOŚ.271.6.2.2023.2-wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 173.45 2023-02-21 10:50:35 Public message
PNOŚ.271.6.3.2023.2-planowana kwota.pdf pdf 147.93 2023-02-23 11:00:47 Public message
PNOŚ.271.6.4.2023.2-informacja z otwarcia.pdf pdf 157.43 2023-02-23 12:34:44 Public message
PNOŚ.271.6.7.2023.2-WYNIK POSTĘPOWANIA.pdf pdf 203.54 2023-03-07 10:08:44 Public message

Announcements

2023-03-07 10:08 Lucyna Rokicka Zamawiający, działając na podstawie art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

PNOŚ.271.6.7.2023.2- [...].pdf

2023-02-23 12:34 Lucyna Rokicka Działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączeniu przekazuję informacje z otwarcia ofert.

PNOŚ.271.6.4.2023.2- [...].pdf

2023-02-23 11:00 Lucyna Rokicka Działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1710), w załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PNOŚ.271.6.3.2023.2- [...].pdf

2023-02-21 10:50 Lucyna Rokicka Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

PNOŚ.271.6.2.2023.2- [...].pdf

2023-02-20 12:08 Lucyna Rokicka Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

PNOŚ.271.6.1.2023.2- [...].pdf

plan dr 24.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 612