Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IT.26.2.2023.MS Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych

Deadlines:
Published : 06-02-2023 11:56:00
Placing offers : 07-02-2023 14:30:00
Offers opening : 07-02-2023 14:45:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyny.

Informacje o postępowaniu będą udzielane TYLKO w formie pisemnej poprzez platformę zakupową.


Zamawiający informuje, że w przypadku Zapytania ofertowego, jakim jest to postępowanie, nie ma obowiązku wysyłania ani publikacji informacji z otwarcia, zamknięcia czy wyboru ofert.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.


Proszę o podawanie cen jednostkowych za 1 sztukę / komplet / opakowanie. System sam dokona wyliczenia ile to będzie za całość i podsumuję Państwa ofertę. Przed akceptacją proszę o zweryfikowanie czy wszystko się zgadza.


Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w postępowaniu urządzenia są nowe, nie były używane, nie są powystawowe (rok produkcji - nie wcześniej niż lipiec 2022 rok), są zapakowane w oryginalnych opakowaniach oraz spełniają wymagania określone w zapytaniu przez Zamawiającego.


Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur elektronicznych na adres: faktura@insp.pl lub przy pomocy Platformy Elektronicznego Fakturowania, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obudowa górna Klapa Lenovo Obudowa górna Klapa Lenovo V130-15IKB Kod producenta: 5903990813467 1 pc. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982, Warszawa
(0)
2 Obudowa dolna Lenovo Obudowa dolna Lenovo IdeaPad V130-15IKB Kod producenta: 5903990810404 1 pc. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982, Warszawa
(0)
3 Dekoder Dekoder Wiwa H.265 PRO 1 pc. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK" (0)
6 Przedmiot zamówienia - Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy, oryginalny, nie był używany, nie jest powystawowy i jest w oryginalnym opakowaniu (rok produkcji - nie wcześniej niż lipiec 2022 rok). Wykonawca oświadcza że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego i jest zgodny z opisem wskazanym w zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK". (0)
(0)

The number of page views: 184