Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZP.272.4.2023 „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Paweł Kwaśniewski
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Deadlines:
Published : 06-02-2023 11:38:00
Placing offers : 23-02-2023 10:30:00
Offers opening : 23-02-2023 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 209 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SWZ_Wzór_formularza_ofertowego.doc doc 76 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SWZ_oświadczenie.doc doc 48 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_Wzór_umowy.doc doc 125 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_doSWZ_Przedmiar_robót.pdf pdf 224.54 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SWZ_wzor_listy_pracowników_dot_zatrudnienia_na_umowe_o_prace.docx docx 37.73 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SWZ_Dokumentacja_techniczna.zip zip 106.96 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SWZ - Wzór_karty_gwarancyjnej.docx docx 33.43 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.78 2023-02-06 11:38:00 Proceeding
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 330.77 2023-02-15 13:37:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.97 2023-02-23 12:19:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 152.49 2023-02-27 11:08:42 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 58.75 2023-03-16 10:28:39 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 65.74 2023-03-31 13:01:40 Public message

Announcements

2023-03-31 13:01 Paweł Kwaśniewski W załączeniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-16 10:28 Paweł Kwaśniewski W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-02-27 11:08 Kinga Kluczewska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 12:19 Paweł Kwaśniewski W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:30 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 450.000 zł brutto
2023-02-15 13:37 Kinga Kluczewska W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ z dnia 15.02.2023 r.

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709