Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.271.1.3.2023 Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II

Izabela Dróżdż
Gmina Sulejów
Deadlines:
Published : 06-02-2023 15:12:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.15 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
SWZ drogi Polski Ład.docx docx 107.4 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
uproszczona dokumentacja Polski Ład II.zip zip 47512.15 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 50.22 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenie wstępne.docx docx 39.74 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ wykaz osób.docx docx 37.89 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy.docx docx 108.59 2023-02-06 15:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 33.56 2023-02-23 10:41:12 Public message
unieważnienie strona.docx docx 24.5 2023-02-27 15:23:25 Public message

Announcements

2023-02-27 15:23 Izabela Dróżdż Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie strona [...].docx

2023-02-23 10:41 Izabela Dróżdż Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-23 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 000 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 417