Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Chlorek wapnia

Deadlines:
Published : 06-02-2023 08:21:00
Placing offers : 07-02-2023 13:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na chlorek wapnia . 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert. 

 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki/ rozładunku (ściągnięcie z samochodu na ziemie) leżą po stronie wykonawcy. 

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez  

   zamawiającego adres. 

 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl. 

 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega 

   sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy. 

 6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy. 

 7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia .

 8. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww.Regulaminu i jego akceptacja.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1-9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

 

 Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.  

Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyzą. 

Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat. 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chlorek wapnia opakowanie 25 kg, środek do chemicznego odśnieżania, odladzania dróg, chodników i schodów w okresie zimowym 500 kg Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
Szpitalna 28
77-400, Złotów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
5 Podstawy wykluczenia - Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1-9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835). Proszę wpisać "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 70