Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Marta Pluta tel. (61) 640 40 83
Gmina Września Department: Referat Obsługi Inwestorów
Deadlines:
Published : 03-02-2023 22:25:00
Placing offers : 08-02-2023 07:30:00
Offers opening : 08-02-2023 07:35:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 640 40 83.

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Gmina Września zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia obejmującym wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych według wzoru określonego przez Zamawiającego w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Informacje podstawowe:

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych.

II. Specyfikacja tablicy informacyjno-pamiątkowej:

Ilość: 3 sztuki,

Wymiary: 120 x 80 cm,

Wzór tablicy: stanowi załącznik do niniejszego szacowania wartości zamówienia,

Wydruk: jednostronny,

Materiał: dibond 3 mm,

Montaż: tablica powinna być zamontowana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szacując wartość zamówienia należy mieć na względzie materiały niezbędne do wykonania montażu, tj. m. in. wkręty.


III. Termin realizacji zamówienia:

31 marzec 2023 r.


IV. Miejsce realizacji przedmiotu umowy:

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września

V. Informacje, które Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie i wymagania jakie musi spełniać:
Złożona oferta musi zawierać całkowitą wycenę dla wykonania i montażu 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych.

VI. Kryteria oceny ofert:

100% cena – wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma największą liczbę punktów w tej kategorii


VII. Zamawiający przewiduje jedną płatność po wykonaniu przedmiotu umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Tablica rozwój elektronicznych usług publicznych.pdf pdf 1466.02 2023-02-03 22:25:00 Proceeding
Tablica rozwój elektronicznych usług publicznych.cdr cdr 1492.09 2023-02-03 22:25:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych według wzoru określonego przez Zamawiającego 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343