Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GRZ/262/29-TI/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w rejonie ul. Wiosennej, Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Department: Dział Rozwoju
Deadlines:
Published : 03-02-2023 14:17:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w rejonie ul. Wiosennej, Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.

Dokumentacja przetargowa została zamieszczona w załącznikach do postępowania.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00
- tel. 22 101 02 02
- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ 2023 opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota.docx docx 98.11 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
02 Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota.doc doc 109 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
03 Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota plan sytuacyjny.pdf pdf 219.2 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2 do przedmiotu zamówienia opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota wymagania tłocznia.doc doc 84 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
05 Załącznik nr 3 opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota wycena.doc doc 93 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
06 Załącznik nr 4 do przedmiotu zamówienia opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota oświadczenie.doc doc 52 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
07 Załącznik nr 5 do przedmiotu zamówienia opracowanie projektu kan ul Wiosenna Kokota deklaracja.doc doc 41.5 2023-02-03 14:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ID 724038.xlsx xlsx 9.01 2023-02-22 11:50:46 Public message
wynik opracowanie projektu ul. Wiosenna Kokota.doc doc 2498.5 2023-03-07 14:13:42 Public message

Announcements

2023-03-07 14:13 PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Wynik postępowania - w załączeniu.

wynik opracowanie pr [...].doc

2023-02-22 11:50 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Informacja z otwarci [...].xlsx

2023-02-06 14:53 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska UWAGA! Zamawiający koryguje zapis w Specyfikacji w paragrafie 5 ust. 3 pkt. 2 Wiedza i doświadczenie:
Jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 projekty sieci kanalizacyjnej o długości min. 150 m i średnicy min. 200 mm, w tym przynajmniej 1 projekt obejmujący zakresem tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków na kanalizacji sanitarnej.
Winno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 projekty sieci kanalizacyjnej o długości min. 150 m i średnicy min. 200 mm, w tym przynajmniej 1 projekt obejmujący zakresem tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków na kanalizacji sanitarnej. Projekty muszą obejmować tereny objęte eksploatacją górniczą.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Specyfikacji, stanowiące ofertę Wykonawcy. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Zgodnie z zapisami Specyfikacji, każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa winna być zamieszczona w odrębnym pliku i określać przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485