Proceeding: FAZ.2800.4.2023-ZWR Sukcesywne dostawy leku Bavencio dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy.

Deadlines:
Published : 03-02-2023 13:40:00
Placing offers: 08-02-2023 00:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 48.69 2023-02-03 13:51:31 Public message
ogłoszenie o zawarciu Umowy.pdf pdf 56.8 2023-02-10 08:44:21 Public message

Announcements

2023-02-10 08:44 Angela Dudzińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o zawarci [...].pdf

2023-02-03 13:51 Angela Dudzińska Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy

ogłoszenie o zamiarz [...].pdf

The number of page views: 548