Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIR.271.2.2023 Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II

Dagmara Sladowska
Urząd Gminy w Gołczy
Deadlines:
Published : 03-02-2023 13:49:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023BZP 0008021001 z dnia 2023-02-03.pdf pdf 110.44 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
SWZ RIR.271.2.2023.pdf pdf 1021.28 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 818.35 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 –Przedmiary robót.docx docx 54.93 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 PRZEDMIARY-ROBÓT.7z 7z 11404.4 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Dokumentacje projektowe.docx docx 55 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.docx docx 55.03 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 - 1.PROJEKT-BUDOWLANY.7z 7z 64585.12 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 - 2.PROJEKT-WYKONAWCZY-I_PAWILON.1.7z 7z 249725.04 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 - 4.PROJEKT-WYKONAWCZY-II_KOMPLEKS BASENÓW.7z 7z 119715.51 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 - 3.PROJEKT -WYKONAWCZY-I_PAWILON.2.7z 7z 164509.86 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 1011.04 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Formularz Ofertowy.docx docx 65.22 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6a- Tabela Elementów Scalonych.xls xls 42.5 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 57.6 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7a – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r..docx docx 57.7 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 58.68 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 57.44 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 – Wykaz robót budowlanych.docx docx 58.06 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 11 – Wykaz osób.docx docx 61.27 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 12 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 58.26 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 13 – Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej.docx docx 58.41 2023-02-03 13:49:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ Nr 1 z dnia 14-02-2023-sig.pdf pdf 574.51 2023-02-14 14:31:58 Public message
Załącznik do modyfikacji nr 1 - PW_GO_ ZT.pdf pdf 3282.45 2023-02-14 14:31:58 Public message
Załącznik do modyfikacji nr 2 -S_WK_01.pdf pdf 1716.84 2023-02-14 14:31:58 Public message
Załącznik do modyfikacji nr 3 -S_WK_02.pdf pdf 1099.23 2023-02-14 14:31:58 Public message
Załącznik do modyfikacji nr 4 -S_WK_03.pdf pdf 735.52 2023-02-14 14:31:58 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 z dnia 14-02-2023-sig.pdf pdf 581.95 2023-02-14 14:36:22 Public message
Załącznik do wyjaśnień nr 1 -E20 SCHEMAT TABLIC TB1+ZKB.pdf pdf 152.06 2023-02-14 14:36:22 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 z dnia 16-02-2023-sig.pdf pdf 555.06 2023-02-16 10:50:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 457.1 2023-02-22 13:26:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 703.8 2023-03-09 11:52:02 Public message

Announcements

2023-03-09 11:52 Dagmara Sladowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-22 13:26 Dagmara Sladowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message INFORMACJA na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy PZP

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.:
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 15 000 000,00 zł brutto.
2023-02-16 10:50 Dagmara Sladowska Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 z dnia 16.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-14 14:36 Dagmara Sladowska Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 z dnia 14.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik do wyjaśni [...].pdf

2023-02-14 14:31 Dagmara Sladowska Modyfikacja treści SWZ Nr 1 z dnia 14.02.2023 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Załącznik do modyfik [...].pdf

Załącznik do modyfik [...].pdf

Załącznik do modyfik [...].pdf

Załącznik do modyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1806