Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRG.271.20.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój

Dariusz Makowski
Gmina Rabka-Zdrój
Deadlines:
Published : 03-02-2023 12:42:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db05d9-0068-58c3-7f7f-f6001261efe4_03.02.2023.pdf pdf 94.62 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 35349.9 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
PR_Termmodernizacja_Rabka_SP1 V2.pdf pdf 517.18 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
STWIOR.zip zip 619.06 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
SWZ_termo SP 1 Rabka_IRG.271.20.2023.docx docx 131.21 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ.docx docx 64.82 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_termo SP 1 Rabka.zip zip 249.63 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
Załączniki do uzupełnień dokumentacji projektowej.zip zip 912.37 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
Zestawienie stolarki okiennej.zip zip 445.45 2023-02-03 12:42:00 Proceeding
SWZ_termo SP 1 Rabka_IRG.271.20.2023_zmiana 09.02.2023.docx docx 131.22 2023-02-09 11:59:59 Proceeding
08db0a84-3d4d-bdcf-2c60-cd000e958243_zmiana 09.02.2023.pdf pdf 46.94 2023-02-09 12:00:05 Proceeding
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_10.03.2023-sig.pdf pdf 504.84 2023-03-13 09:47:07 Public message

Announcements

2023-03-13 09:47 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.20.2023 Rabka-Zdrój, 13.03.2023 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie podstawowym na zadanie, pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju, w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój” jako najkorzystniejsza została wybrana nr 2:

Inare Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 2 830 757,51 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale z uwagi na konieczność realizacji zdania środki zostały zwiększone.
W postępowaniu złożono 5 ofert.
oferta nr 1:
KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna, ul. Na Błonie 3c/58, 30-147 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 3 842 520,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 44,20 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 84,20 pkt.

oferta nr 2:
Inare Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 2 830 757,51 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 100 pkt.

oferta nr 3:
P.H.U. „POTOCZAK” Stanisław Potoczak, Skawa 625, 34-713 Skawa
Cena ofertowa wynosi: 3 280 000,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 51,78 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 91,78 pkt.

oferta nr 4:
Profes Firma Remontowo-Budowlana Rafał Konieczny, 34-713 Skawa 79 b
Cena ofertowa wynosi: 2 971 858,73 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 57,15 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 97,15 pkt.

oferta nr 5:
COMPLIDO Michał Dziubek, ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice
Cena ofertowa wynosi: 4 200 000,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata.
Ilość punktów: cena 40,44 pkt., czas podjęcia działań w trybie interwencyjnym - 40 pkt., łącznie 80,44 pkt.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-02-22 12:50 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 22.02.2023 r.
Znak Sprawy: IRG.271.20.2023
Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert, tj.:

oferta nr 1:
KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna, ul. Na Błonie 3c/58, 30-147 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 3 842 520,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji
o 3 lata.

oferta nr 2:
Inare Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 2 830 757,51 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji
o 3 lata.

oferta nr 3:
P.H.U. „POTOCZAK” Stanisław Potoczak, Skawa 625, 34-713 Skawa
Cena ofertowa wynosi: 3 280 000,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji
o 3 lata.

oferta nr 4:
Profes Firma Remontowo-Budowlana Rafał Konieczny, 34-713 Skawa 79 b
Cena ofertowa wynosi: 2 971 858,73 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji
o 3 lata.

oferta nr 5:
COMPLIDO Michał Dziubek, ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice
Cena ofertowa wynosi: 4 200 000,00 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji
o 3 lata.
2023-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający, na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 900 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 490