Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2023 Przebudowa drogi powiatowej 1750G Żychce - Konarzyny w km od 6+600 do 8+450

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 03-02-2023 12:28:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 157.46 2023-02-03 12:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7273.67 2023-02-03 12:28:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 387.06 2023-02-03 12:28:00 Proceeding
ZP.271.2.2023 SWZ.doc doc 311.5 2023-02-03 12:28:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 6266 2023-02-03 12:28:00 Proceeding
ZP.272.2.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 48 2023-02-23 14:54:45 Public message
ZP.272.2.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 57.7 2023-02-23 14:54:45 Public message

Announcements

2023-02-23 14:54 Klaudia Stasiak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

ZP.272.2.2023 INFORM [...].doc

ZP.272.2.2023 INFORM [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia gross 2 000 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 841