Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00085341 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów (postępowanie nr: IR.271.4.2023.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 07-02-2023 17:35:00
Placing offers : 28-02-2023 08:00:00
Offers opening : 28-02-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiary.zip zip 1345.64 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.pdf pdf 610.59 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 228006.27 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
20230130 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego.docx docx 507.44 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
20230130 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego-1.pdf pdf 907.95 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
20230207 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.97 2023-02-07 17:35:00 Proceeding
20230215 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego modyfikacja.pdf pdf 924.2 2023-02-15 13:29:21 Public message
20230215 - zmiana treści SWZ.pdf pdf 165.47 2023-02-15 13:29:21 Public message
20230215 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego modyfikacja.docx docx 533.31 2023-02-15 13:29:21 Public message
20230215 - Zapytanie nr 1 z odp.pdf pdf 111.09 2023-02-15 13:29:21 Public message
20230215 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.47 2023-02-15 13:29:21 Public message
20230220 - Zapytanie nr 4 z odp.pdf pdf 103.02 2023-02-20 08:10:43 Public message
20230217 - Zapytanie nr 2 z odp.pdf pdf 100.85 2023-02-17 07:45:56 Public message
20230220 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 35.74 2023-02-20 16:18:23 Public message
20230220 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego modyfikacja II.pdf pdf 898.13 2023-02-20 16:18:23 Public message
20230220 - zmiana treści SWZ II.pdf pdf 161.77 2023-02-20 16:18:23 Public message
20230220 - SWZ Budowa oświetlenia drogowego modyfikacja II.docx docx 507.85 2023-02-20 16:18:23 Public message
BIERUTÓW - RAPORT.pdf pdf 231.31 2023-02-21 14:28:01 Public message
CQ 24L 38W NR.pdf pdf 175.69 2023-02-21 14:28:01 Public message
20230217 - Zapytanie nr 3 z odp.pdf pdf 111.4 2023-02-21 14:28:01 Public message
CQ 36 L 55W NR.pdf pdf 175.94 2023-02-21 14:28:01 Public message
CQ 48L 50W NR.pdf pdf 175.74 2023-02-21 14:28:01 Public message
CQ 72L 106W NR.pdf pdf 175.73 2023-02-21 14:28:01 Public message
KIJOWICE - RAPORT.pdf pdf 209.9 2023-02-21 14:28:01 Public message
KRUSZOWICE - RAPORT.pdf pdf 207.21 2023-02-21 14:28:01 Public message
POSADOWICE - RAPORT.pdf pdf 210.21 2023-02-21 14:28:01 Public message
Specyfikacja techniczna poprawiona.pdf pdf 638.82 2023-02-21 14:28:01 Public message
ZBYTOWA - RAPORT.pdf pdf 212.85 2023-02-21 14:28:01 Public message
20230223 - Zapytanie nr 6 z odp.pdf pdf 108.84 2023-02-23 08:08:36 Public message
20230223 - Zapytanie nr 5 z odp.pdf pdf 107.82 2023-02-23 13:00:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #723882.pdf pdf 57.53 2023-02-28 09:42:49 Public message
20230323 - wybór Wykonawcy platforma zakupowa.pdf pdf 264.35 2023-03-23 15:13:10 Public message

Announcements

2023-03-23 15:13 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączaniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

20230323 - wybór Wyk [...].pdf

2023-02-28 09:42 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.000.000,00 zł brutto, w tym:
Część nr 1 – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – Bierutów - 360.000,00 zł brutto,
Część nr 2 – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – Zbytowa - 370.000,00 zł brutto,
Część nr 3 – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – Kijowice, Posadowice, Kruszowice - 270.000,00 zł brutto.
2023-02-23 13:00 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniem i odpowiedzią.

20230223 - Zapytanie [...].pdf

2023-02-23 08:08 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniem i odpowiedzią.

20230223 - Zapytanie [...].pdf

2023-02-21 14:28 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniami i odpowiedziami oraz pliki potrzebne dla prawidłowego przygotowania oferty.

BIERUTÓW - RAPORT.pd [...].pdf

CQ 24L 38W NR.pdf

20230217 - Zapytanie [...].pdf

CQ 36 L 55W NR.pdf

CQ 48L 50W NR.pdf

CQ 72L 106W NR.pdf

KIJOWICE - RAPORT.pd [...].pdf

KRUSZOWICE - RAPORT. [...].pdf

POSADOWICE - RAPORT. [...].pdf

Specyfikacja technic [...].pdf

ZBYTOWA - RAPORT.pdf

2023-02-20 16:18 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potrzebą uzyskania dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedzi, Zamawiający zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert. W załączeniu modyfikacja SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

20230220 - ogłoszeni [...].pdf

20230220 - SWZ Budow [...].pdf

20230220 - zmiana tr [...].pdf

20230220 - SWZ Budow [...].docx

2023-02-20 08:10 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniem i odpowiedzią.

20230220 - Zapytanie [...].pdf

2023-02-17 07:45 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniem i odpowiedzią.

20230217 - Zapytanie [...].pdf

2023-02-15 13:29 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniami i odpowiedziami oraz w ślad za udzieloną odpowiedzią modyfikację SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

20230215 - SWZ Budow [...].pdf

20230215 - zmiana tr [...].pdf

20230215 - SWZ Budow [...].docx

20230215 - Zapytanie [...].pdf

20230215 - ogłoszeni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1366