Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyraneczki w Julianowie – etap II

Deadlines:
Published : 03-02-2023 11:06:00
Placing offers : 22-02-2023 12:00:00
Offers opening : 22-02-2023 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 701 54 00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Ofertowe z załącznikami.pdf pdf 2343.31 2023-02-03 11:06:00 Proceeding
Formularz oferty z załącznikami.doc doc 72.5 2023-02-03 11:06:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5.zip zip 13736.1 2023-02-03 11:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.56 2023-02-22 12:49:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 47.93 2023-03-10 14:30:18 Public message

Announcements

2023-03-10 14:30 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na: "Budowę sieci wodociągowej w ul. Cyraneczki w Julianowie – etap II".

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-22 12:49 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie Zapytania Ofertowego na: "Budowę sieci wodociągowej w ul. Cyraneczki w Julianowie – etap II".

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651