Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.3.2023 Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach w których prowadziły działalność PGR-Y

Deadlines:
Published : 03-02-2023 10:27:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu [ZP.272.3.2023].pdf pdf 174.92 2023-02-03 10:27:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1459.03 2023-02-03 10:27:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 20317.45 2023-02-03 10:27:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne.zip zip 4476.09 2023-02-03 10:27:00 Proceeding
Przedmiar robót.zip zip 318.93 2023-02-03 10:27:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ [ZP.272.3.2023].pdf pdf 100.37 2023-02-14 11:22:56 Public message
Zał. Nr 1 - Formularz oferty - po zmianie.doc doc 74 2023-02-14 11:22:56 Public message
Zał. Nr 7 - Projekt umowy - po zmianie.pdf pdf 477.95 2023-02-14 11:22:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert [ZP.272.3.2023].pdf pdf 75.46 2023-02-23 13:42:47 Public message
Informacja o unieważnieniu [ZP.272.3.2023].pdf pdf 113.07 2023-02-27 11:32:15 Public message
Informacja o kwocie [ZP.272.3.2023].pdf pdf 54.37 2023-02-23 09:00:00 Public message

Announcements

2023-02-27 11:32 Waldemar Duda Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-23 13:42 Waldemar Duda Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-14 11:22 Waldemar Duda Zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zmiana treści SWZ [Z [...].pdf

Zał. Nr 1 - Formular [...].doc

Zał. Nr 7 - Projekt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719