Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00079138 Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Targu” (znak ZP.271.2.2023)..

Krzysztof Iskra
Gmina Miasto Nowy Targ
Deadlines:
Published : 03-02-2023 08:59:00
Placing offers : 23-02-2023 09:30:00
Offers opening : 23-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Karta gwarancyjna zał nr 10.odt odt 37.96 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
Karta gwarancyjna zał nr 10.pdf pdf 72.31 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
Materiały przetargowe-modernizacja tarasy SP6.7z 7z 11676.28 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.05 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
SWZ _taras SP6.odt odt 123.26 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
SWZ _taras SP6.pdf pdf 336.82 2023-02-03 08:59:00 Proceeding
Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 183.18 2023-02-23 11:46:18 Public message
Informacja o wyborze wykonawcy.pdf pdf 375.9 2023-03-07 09:56:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.43 2023-03-21 08:23:53 Public message

Announcements

2023-03-21 08:23 Krzysztof Iskra Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-07 09:56 Krzysztof Iskra Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 11:46 Krzysztof Iskra Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2023-02-23 09:30 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 290 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499