Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.26.9.2023.ZC „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego z wyłączeniem miasta Sandomierza”

Deadlines:
Published : 02-02-2023 14:59:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

            Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego z wyłączeniem miasta Sandomierza”.

Zamawiający :

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

Samborzec 199

27-650 Samborzec

email: zdpsandom@poczta.onet.pl

tel. (0-15) 832-04-06 

Opis przedmiotu zamówienia :

 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego z wyłączeniem miasta Sandomierza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Kryterium wyboru:

 Cena brutto – 100%


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 15 832 04 06 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1.docx docx 17.62 2023-02-02 14:59:00 Proceeding
umowa.docx docx 28.35 2023-02-02 14:59:00 Proceeding
Załącznik 1 poprawiony.docx docx 17.86 2023-02-06 13:08:18 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 215.95 2023-02-08 15:02:07 Public message
Info o wyniku.pdf pdf 263.49 2023-02-08 15:02:55 Public message

Announcements

2023-02-08 15:02 Zarząd Dróg Informacja o wyniku

Info o wyniku.pdf

2023-02-08 15:02 Zarząd Dróg Zamawiający przedstawia zestawienie ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego z wyłączeniem miasta Sandomierza odśnieżanie pozamiejskie 1 man-hour - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463