Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPU 271.3.2023 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie

Robert Puchała
Gmina Opatów
Deadlines:
Published : 07-02-2023 11:40:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar robót - branża budowlana.pdf pdf 237.77 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 284.89 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Przykłady wyposażenia.pdf pdf 658.18 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 629.73 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Projekt budowlany - branża elektryczna.pdf pdf 3785.52 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Zagospodarowanie.pdf pdf 4452.73 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Projekt budowlany - branża budowlana.pdf pdf 25388.77 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023.pdf pdf 757.58 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023.doc doc 889.5 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023 BZP 00084129 01 z dnia 2023-02-07.pdf pdf 145.02 2023-02-07 11:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023.pdf pdf 85.91 2023-02-17 11:29:03 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 73.54 2023-02-20 10:44:24 Public message
Wyjaśnienia nr 3 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023.pdf pdf 125.3 2023-02-21 20:27:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023 BZP 00104770 01 z dnia 2023-02-21.pdf pdf 36.99 2023-02-21 20:29:12 Public message
ZPU 271.3.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 465.24 2023-02-24 11:59:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.3.2023.pdf pdf 514.77 2023-03-16 13:26:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023 BZP 00149379 01 z dnia 2023-03-24.pdf pdf 69.06 2023-03-24 09:04:24 Public message

Announcements

2023-03-24 09:04 Robert Puchała Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00149379/01 z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-16 13:26 Robert Puchała Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.3.2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-24 11:59 Robert Puchała ZPU 271.3.2023 Informacja z otwarcia ofert

ZPU 271.3.2023 Infor [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Opatów informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 970.000,00 zł brutto.
2023-02-21 20:29 Robert Puchała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023 BZP/00104770/01 z dnia 2023-02-21

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-21 20:27 Robert Puchała Wyjaśnienia nr 3 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023

Wyjaśnienia nr 3 do [...].pdf

2023-02-20 10:44 Robert Puchała Wyjaśnienia nr 2 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023

Odpowiedzi nr 2.pdf

2023-02-17 11:29 Robert Puchała Wyjaśnienia nr 1 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.3.2023

Wyjaśnienia nr 1 do [...].pdf

2023-02-17 11:04 Robert Puchała The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 915