Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/II/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych w wybranych lokalizacjach w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI" w trybie zaprojektuj i zbuduj

Deadlines:
Published : 07-02-2023 08:34:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 1-II-2023.pdf pdf 405.99 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 1 - FO 1-II-2023.doc doc 93 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 2 - PPU 1-II-2022.pdf pdf 1198.46 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 3 - OWOSWUWP 1-II-2023.doc doc 41 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 4 - OWONWZP 1-II-2023.doc doc 43.5 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 5 - OWOZWZPWWUSOUZ 1-II-2023.docx docx 22.94 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 6 - WRB 1-II-2023.doc doc 37 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 7 - WO 1-II-2023.doc doc 39 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 8 - PFU z załącznikami 1-II-2023.PDF PDF 16062.8 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 9 - ZPUZ 1-II-2023.docx docx 22.34 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 10 - OPUZONWOSWUWP 1-II-2023.rtf rtf 79.67 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zał. nr 11 - OOAIZWOONW 1-II-2023.doc doc 43.5 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
OOZ 1-II-2023 (07.02.2023).pdf pdf 157.19 2023-02-07 08:34:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ (21.02.2023).pdf pdf 424.58 2023-02-21 10:34:55 Public message
Zał. nr 3 - OWOSWUWP (poprawiony) 1-II-2023.doc doc 52.5 2023-02-21 10:34:55 Public message
Inf. z otwarcia ofert 1-II-2023.pdf pdf 112.34 2023-02-23 11:01:07 Public message
Inf. o wyborze najk. oferty 1-II-2023 sipp.pdf pdf 298.97 2023-03-14 10:36:46 Public message

Announcements

2023-03-14 10:36 Dawid Błasiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf. o wyborze najk. [...].pdf

2023-02-23 11:01 Dawid Błasiak Informacja z otwarcia ofert

Inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę gross w wysokości 335 544,00 zł.
2023-02-21 10:34 Dawid Błasiak Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 3 do SWZ (tj. „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”) i zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp udostępnia go w wersji poprawionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nową nazwą, tj.: „3 - OWOSWUWP (poprawiony) 1-II-2023.doc”.

Zmiana treści SWZ (2 [...].pdf

Zał. nr 3 - OWOSWUWP [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 683