Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.2600.02.2023 Zakup i dostawa materiałów biurowych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego.

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 02-02-2023 12:03:00
Placing offers : 10-02-2023 10:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym   z zasadą konkurencyjności, wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 76 72 82 816

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_144633.pdf pdf 35.55 2023-02-02 12:03:00 Proceeding
zaproszenie.pdf pdf 1327.49 2023-02-02 12:03:00 Proceeding
załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx docx 72.79 2023-02-02 12:03:00 Proceeding
załącznik nr 2_zestawienie ofertowe MATERIAŁY BIUROWE.xlsx xlsx 36.53 2023-02-02 12:03:00 Proceeding
załącznik nr 3_projekt umowy.doc doc 146.5 2023-02-02 12:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.91 2023-02-10 12:32:05 Public message
Informacja o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 359.69 2023-02-15 15:04:36 Public message

Announcements

2023-02-15 15:04 Agnieszka Krawczyk Informacja o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o odrzuce [...].pdf

2023-02-10 12:32 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i dostawa materiałów biurowych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w zaproszeniu oraz zestawieniu ofertowym, stanowiącym załącznik do zaproszenia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3331 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305