Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP-DZP.272.1.1.2023.MM-B Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa-etap 2

Magdalena Mikutel-Bednarek
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Deadlines:
Published : 03-02-2023 12:54:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ chodnik Zbytowa.pdf pdf 361.25 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
2. projekt umowy.pdf pdf 390.76 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 26.32 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 19.46 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego.docx docx 18.34 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego.odt odt 21.2 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 Pzp).docx docx 15.49 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 do SWZ- wykaz robót.odt odt 13.9 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.odt odt 13.04 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
10. PRZEDMIAR_v2.3_bez KT.pdf pdf 473.92 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
ZBYTOWA 4.zip zip 34051.77 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
11. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.98 2023-02-03 12:54:00 Proceeding
1. wyjaśnienia do swz_zmiana swz.pdf pdf 152.51 2023-02-17 13:37:57 Public message
503 36407 PZT ORANGE 1 out2.pdf pdf 2710.64 2023-02-17 13:37:57 Public message
503 36407 PZT ORANGE 2.1 out2.pdf pdf 1229.71 2023-02-17 13:37:57 Public message
503 WT zabezp WR Zbytowa chodnik deszcz.pdf pdf 80.73 2023-02-17 13:37:57 Public message
CENNI NADZORU ORANGE.pdf pdf 72.69 2023-02-17 13:37:57 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.6 2023-02-17 13:37:57 Public message
przedmiar5.4.docx docx 111.89 2023-02-17 13:37:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 127.16 2023-02-27 11:17:55 Public message
zawiadomienie_www.pdf pdf 106.28 2023-03-20 13:52:20 Public message
sprostowanie informacji_www.pdf pdf 84.48 2023-03-23 12:43:40 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.41 2023-03-30 10:41:37 Public message

Announcements

2023-03-30 10:41 Magdalena Mikutel-Bednarek ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-23 12:43 Magdalena Mikutel-Bednarek sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

sprostowanie informa [...].pdf

2023-03-20 13:52 Magdalena Mikutel-Bednarek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie_www.pd [...].pdf

2023-02-27 11:17 Magdalena Mikutel-Bednarek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 696 754,00 zł brutto
2023-02-17 13:37 Magdalena Mikutel-Bednarek Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana SWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

1. wyjaśnienia do sw [...].pdf

503 36407 PZT ORANGE [...].pdf

503 36407 PZT ORANGE [...].pdf

503 WT zabezp WR Zby [...].pdf

CENNI NADZORU ORANGE [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

przedmiar5.4.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009