Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00075219 Uszczelnianie metodą szlamowania lub poprzez montaż wkładu kominowego oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na dwie części

Deadlines:
Published : 01-02-2023 12:23:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.doc doc 251.5 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
01 - załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 23.32 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
02 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 21 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
03 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie spelnienie warunków.doc doc 17.5 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
04 - Załącznik nr 4- Zobowiązanie podmiotu.docx docx 16.49 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
05 - Załącznik nr 5- Cz. 1-projektowane postanowienia umowy.doc doc 201.5 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
06 - Załącznik nr 5- Cz. 2-projektowane postanowienia umowy.doc doc 199 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
07 - Załącznik nr 6-STWiORB, Przedmiary.zip zip 3320.44 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
08 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.48 2023-02-01 12:23:00 Proceeding
09 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 72 2023-02-22 13:48:41 Public message
10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 71.5 2023-03-08 12:50:18 Public message

Announcements

2023-03-08 12:50 Ewelina Borek 10 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

10 - Informacja o wy [...].doc

2023-02-22 13:48 Ewelina Borek 09 - Informacja z otwarcia ofert

09 - Informacja z o [...].doc

2023-02-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160 218,00 zł brutto, w tym: w Części 1: 130 410,00 zł brutto, w Części 2: 29 808,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341