Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RR.271.1.2023 Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek organizacyjnych

Agnieszka Konkel
Gmina Jastarnia
Deadlines:
Published : 31-01-2023 15:42:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.81 2023-01-31 15:42:00 Proceeding
SWZ 271 1 2023.pdf pdf 791.95 2023-01-31 15:42:00 Proceeding
Załączniki 1-8.zip zip 455.8 2023-01-31 15:42:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 3 2 2023 r..pdf pdf 548.4 2023-02-03 11:56:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.16 2023-02-06 14:37:21 Public message
Wyjaśnienia do treści SWZ z dnia 6 2 2023 r.pdf pdf 457.97 2023-02-06 14:37:21 Public message
SWZ 271 1 2023 ZMIANA z dnia 6 2 2023.pdf pdf 795.34 2023-02-06 14:37:21 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Istotne postanowienia umowy ZMIANA z dnia 6 2 2023 r.pdf pdf 366.04 2023-02-06 14:37:21 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 271 1 2023.pdf pdf 211.94 2023-02-08 13:19:31 Public message

Announcements

2023-02-08 13:19 Agnieszka Konkel Zamawiający podaje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-06 14:37 Agnieszka Konkel Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia do treści SWZ z dnia 6.2.2023 r wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

SWZ 271 1 2023 ZMIAN [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

2023-02-03 11:56 Agnieszka Konkel Zamawiający przedstawia wyjaśnienia do SWZ w związku ze złożonymi pytaniami do postępowania przetargowego.

Wyjaśnienia z dnia 3 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 210