Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych przeglądów instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach zlokalizowanych na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w AOS w Czernicy/k Brus

Jacek Derkacz
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zakwaterowania i Utrzymania Nieruchomosci
Deadlines:
Published : 31-01-2023 13:47:00
Placing offers : 07-02-2023 13:44:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu: „Wykonania 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych przeglądów instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach stanowiących własność i zlokalizowanych na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Śmidowicza 69 oraz w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy/k Brus ul. Leśna 26”., zgodnie z Załącznikiem nr 1 dołączonym do postępowania. Termin związania z umową: od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r., zgodnie ze wzorem umowy – Załącznik nr 2. Wymagania kadrowe: - co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie pomiarów ochronnych. Osobą odpowiedzialną i kompetentną merytorycznie (elektrycznie) za w.w zamówienie będzie przedstawiciel AMW d/s elektrycznych – Marian Kwiatkowski tel 261-262-660. Osobą do kontaktów w celu podpisania i realizacji umowy - Jacek Derkacz tel. kont. 261-267-407. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć wykaz osób wykonujących przedmiot Umowy wraz z właściwymi uprawnieniami potwierdzającymi spełnienie wymogów określonych w zapytaniu. UWAGA! Każdy budynek zlokalizowany na terenie AMW w Gdyni posiada wielu użytkowników, którzy są odpowiedzialni za udostępnienie pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego uzgodnienia dostępu do wszystkich miejsc objętych przedmiotem umowy. Na terenie AMW obowiązuje system przepustkowy.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - przeglądy elektryczne 2023.doc doc 86 2023-01-31 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 76.5 2023-01-31 13:47:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeglądy i pomiary elektryczne - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.10.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590