Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa druków powszechnego użytku i druków wewnętrznych KZ-2380/15/2023/ZW-JW

Jolanta Wojdera
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Published : 31-01-2023 13:24:00
Placing offers : 07-02-2023 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Wymagania i specyfikacja

1.   Szczegółowy zakres asortymentu został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym.

2.   Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie umowy dla poszczególnych zadań.

3.   Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy leżą po stronie Wykonawcy.

4.   Płatność – przelew z odroczonym terminem do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

5.   Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

6.   Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.


Osoba do kontaktu:
Jolanta Wojdera
Wydział GMT KWP w Łodzi
Tel. 47 841 32 32
E-mail: zzpgmt@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kz-2380-15-23 -ZW-JW OGŁOSZENIE.docx docx 28.19 2023-01-31 13:24:00 Proceeding
KZ-2380-15-2023-ZW-JW Formularz ofertowy.docx docx 20.48 2023-01-31 13:24:00 Proceeding
KZ-2380-15-23 - ZW-JW RODO.pdf pdf 129.17 2023-01-31 13:24:00 Proceeding
KZ-2380-15-23 projekt umowy - druki.doc doc 117.5 2023-01-31 13:24:00 Proceeding
KZ-2380-15-23 - formularz asortymentowo - cenowy.ods ods 33.93 2023-01-31 13:24:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy KZ-2380-15-23-ZW-JW.docx docx 49.32 2023-01-31 13:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa druków powszechnego użytku i druków wewnętrznych 1.Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach: a. formularzu ofertowym b. formularzu asortymentowo - cenowym c. projekcie umowy , d. informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Proszę o składanie ofert na formularzu ofertowym 3.Ofertę proszę składać na platformie zakupowej. 4. Jako wartość oferty proszę wpisać ogólną wartość z formularza ofertowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 40% Proszę o wskazanie w Formularzu ofertowym (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231