Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.5.2023 Dostawy produktów farmaceutycznych

Deadlines:
Published : 31-01-2023 12:16:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3c. Załącznik nr 6 do SWZ - oświaczene o aktualności informacji.doc doc 49 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3d. Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 16.15 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3e. Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 22.76 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3f. Załączniki nr 2, 3, 4 do SWZ - formularz ofertowy oświadczenia z art. 125 Ustawy.doc doc 107 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
4. 08db0377-b9f5-5428-4065-ca0013879173.pdf pdf 102.94 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3. SWZ leki.doc doc 333 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3a. Załącznik nr 1 formularz cenowy nowy 9 mcy 31.01.2023.xlsx xlsx 48.26 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
3b. Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.doc doc 123.5 2023-01-31 12:16:00 Proceeding
5. informacja z otwarcia ofert.doc doc 45 2023-02-08 14:20:41 Public message
7. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania DKW.2232.5.2023.pdf pdf 59.35 2023-02-14 15:20:59 Public message

Announcements

2023-02-14 15:20 Hubert Bąk W załączeniu przedstawiam komunikat o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

7. Zawiadomienie o o [...].pdf

2023-02-08 14:20 Hubert Bąk W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

5. informacja z otwa [...].doc

2023-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 358 822,67

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608