Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2023 „Zakup sprzętu i oprogramowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz Umowie o powierzenie grantu o nr 5422/P/2022.

Magdalena Kochańska
Powiat Przemyski Department: Powiat Przemyski
Deadlines:
Published : 31-01-2023 12:14:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.41 2023-01-31 12:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 467.2 2023-01-31 12:14:00 Proceeding
Załączniki nr 1,2, do SWZ.doc doc 426.94 2023-01-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ OPZ.pdf pdf 320.41 2023-01-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 220.54 2023-01-31 12:14:00 Proceeding
!!!ZMIANA Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 426.47 2023-02-01 09:33:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.73 2023-02-08 11:34:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert_SPROSTOWANIE.pdf pdf 174.74 2023-02-10 12:20:11 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_s.pdf pdf 222.54 2023-02-16 13:42:16 Public message
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 199.38 2023-02-17 11:08:51 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_strona.pdf pdf 298.61 2023-03-08 13:23:04 Public message

Announcements

2023-03-08 13:23 Magdalena Kochańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-03-08 12:42 Magdalena Kochańska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-17 11:08 Magdalena Kochańska Informacja dotycząca unieważnienia czynności Zamawiającego

Unieważnienie czynno [...].pdf

2023-02-16 13:42 Magdalena Kochańska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-02-10 12:20 Magdalena Kochańska SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 11:34 Magdalena Kochańska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:17 Magdalena Kochańska 221 757,00 zł
2023-02-02 12:18 Magdalena Kochańska Pytanie:
W związku z brakiem możliwości przedstawiania wydajności procesora w innym teście wydajnościowym niż Pcmark 10, prosimy o udostępnienie aktualnej listy procesorów występujących w przedmiotowym teście.

Odpowiedź:
Wymagania sprzętowe pod PCMARK10
Wymagania benchmarka przedstawiają się następująco:
• dwurdzeniowy procesor
• 4 GB pamięci RAM (2 GB w przypadku trybu Express)
• karta graficzna zgodna z DirectX 11 (z co najmniej 1 GB pamięci w trybie Extended)
• 6 GB wolnego miejsca na dysku
• system operacyjny Windows 7 SP1 64-bit lub nowszy
2023-02-01 12:30 Magdalena Kochańska Pytanie : Czy Zamawiający dopuści porównanie możliwych procesorów na innej platformie niż PCMARK10, np. bardzo popularnej platformie PassMark ? na platformie PCMARK 10 jest lista bardzo zawężona i nie ma na miej najpopularniejszych procesorów obecnie montowanych w laptopach. Zastosowanie np. PassMark bardzo rozszerzy listę modeli oferowanego sprzętu, a co za tym idzie pozwoli precyzyjniej dobrać sprzęt do potrzeb Zamawiającego i pozwoli najprawdopodobniej na obniżenie ceny. Jeśli Zamawiający dopuści Passmark to proszę o podanie nowych minimalnych wymagań punktowych.
Odpowiedz:
Nie. Wykazanie innych wyników testów jest podstawą do odrzucenia oferty. Wydajność będzie weryfikowana po dostarczeniu sprzętu pod względem zgodności z referencyjną wartością podaną w zapytaniu.
2023-02-01 09:33 Magdalena Kochańska PYTANIE 1:
W przedmiocie zamówienia w opisie monitor do 34 zestawów jak i monitor 9 szt, w parametrze "Przekątna ekranu" Zamawiający wpisał wartość 24 cale. Czy Zamawiający dopuści monitory o przekątnej 23,8 cala, gdyż to jest wartość mierzona w ogólnodostępnych monitorach o proporcji obrazu 16:9. Występują monitory o rozmiarze pełne 24 cale, ale one zazwyczaj maja proporcje obrazu 16:10
ODPOWIEDŹ:
TAK. DOTYCZY 35 ZESTWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z MONITOREM I DODATKOWYCH 9 MONITORÓW.

!!!ZMIANA Załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1250