Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2023/WTI Zakup usługi dostępu do sieci internet nr ref. 2/2023/WTI

Deadlines:
Published : 31-01-2023 10:05:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

W załączeniu skan odpowiedzi na pytania otrzymane w dn. 03.-06.02.2023r.

W załączeniu Oświadczenie w wersji edytowalnej.

W załączeniu Formularz Ofertowy w wersji edytowalnej.


W załączeniu skan odpowiedzi z dn. 02.02.2023r. na otrzymane pytania do postępowania.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu do sieci internet zgodnie z załącznikiem: ogłoszenie oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do ogólnych warunków umowy.

Zamawiający wymaga - proszę zapoznać się z załącznikami:

- ogłoszenie;

- formularz ofertowy z - oświadczeniem wykonawcy;

- wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia.

Forma składania ofert:

- wymagane dokumenty wraz z Formularzem Ofertowym oraz oświadczeniem - wypełnione, podpisane proszę załączyć do oferty wyłącznie na platformie zakupowej.
Brak powyższych dokumentów może spowodować odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego  zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 477240497

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odpowiedzi na pytania z dn. 02.02.2023.pdf pdf 40.91 2023-02-02 15:29:06 Proceeding
Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx docx 17.37 2023-02-06 08:29:45 Proceeding
Oświadczenie.docx docx 12.98 2023-02-06 08:35:20 Proceeding
odpowiedzi na pytania z dn. 03.-06.02.2023.pdf pdf 182.55 2023-02-07 15:22:50 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 159.24 2023-01-31 10:05:00 Subject of the order
ogólne warunki umowy.pdf pdf 545.64 2023-01-31 10:05:00 Subject of the order
formularz ofertowy i oswiadczenie wykonawcy.pdf pdf 237.57 2023-01-31 10:05:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 abonament miesięczny za dostęp do sieci internet zgodnie z Formularzem ofertowym, ogłoszeniem i wzorem umowy

ogłoszenie.pdf

ogólne warunki umowy [...].pdf

60 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz ofertowy i [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Pełnomocnictwo/upoważnienie - jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Attachment required (0)
3 oświadczenie wykonawcy - oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577