Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/9/2023 Usługa przygotowania ścieżki lektorskiej i audiodeskrypcji wraz z nośnikiem DCP / BLU – RAY oraz przygotowanie napisów, do 9 utworów audiowizualnych dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, w ramach projektu „Kino Otwarte” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Katarzyna Krajenka-Salewska
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Deadlines:
Published : 31-01-2023 07:04:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu ZO/9/2023 pn. "Usługa przygotowania ścieżki lektorskiej i audiodeskrypcji wraz z nośnikiem DCP / BLU – RAY oraz przygotowanie napisów, do 9 utworów audiowizualnych dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, w ramach projektu „Kino Otwarte” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu" prowadzonym w trybie zgodnym z zaleceniami wewnętrznymi Zamawiającego.


Źródło finansowania: Program „Kultura bez barier” realizowany w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Lider programu: PEFRON.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.0. Zapytanie Ofertowe ZO_9_2023 - opis przedmiotu zamswienia.BES.pdf pdf 867.43 2023-01-31 07:04:00 Proceeding
02.1. Załącznik nr 1 do ZO_9_2023 - formularz ofertowy.docx docx 65.94 2023-01-31 07:04:00 Criterion
02.2. Załącznik nr 2 do ZO_9_2023 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 52.55 2023-01-31 07:04:00 Criterion
02.3. Załącznik nr 3 do ZO_9_2023 - wzór umowy.pdf pdf 737.61 2023-01-31 07:04:00 Criterion
02.5. Załącznik nr 5 do ZO_9_2023 - wzór zobowiązania P3.docx docx 52.05 2023-01-31 07:04:00 Criterion
02.6. Załącznik nr 6 do ZO_9_2023 - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 51.74 2023-01-31 07:04:00 Criterion
02.4. Załącznik nr 4 do ZO_9_2023 - wykaz usług.docx docx 58.77 2023-01-31 07:04:00 Criterion
04.0. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZO_9_2023.BES.pdf pdf 317.95 2023-02-08 11:05:40 Public message
05.0. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_ZO_9_2023.BES.pdf pdf 318.03 2023-02-08 12:31:12 Public message

Announcements

2023-02-08 12:31 Katarzyna Krajenka-Salewska Szanowni Państwo. W załączeniu informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego ZO/9/2023

05.0. ZAWIADOMIENIE [...].pdf

2023-02-08 11:05 Katarzyna Krajenka-Salewska Szanowni Państwo. W załączeniu informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego ZO/9/2023

04.0. INFORMACJA Z O [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi przygotowania ścieżki lektorskiej i audiodeskrypcji i napisów zgodnie z OPZ Proszę o podanie ceny za CAŁOŚĆ przedmiotu zamówienia. 1 service Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809, Poznań
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 30% Offer value Attachment required

02.1. Załącznik nr 1 [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych i o niepodleganiu wykluczeniu - Proszę załączyć wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE Attachment required

02.2. Załącznik nr 2 [...].docx

(0)
3 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

02.3. Załącznik nr [...].pdf

(0)
4 Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - Proszę załączyć wypełnione i podpisane ZOBOWIĄZANIE - jeżeli dotyczy

02.5. Załącznik nr 5 [...].docx

(0)
5 Tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) - Proszę załączyć wypełnione i podpisane ZASTRZEŻENIE INFORMACJI - jeżeli dotyczy

02.6. Załącznik nr 6 [...].docx

(0)
6 Wykaz usług wraz z dowodami - Proszę załączyć wypełniony i podpisany WYKAZ wraz z dowodami Attachment required

02.4. Załącznik nr 4 [...].docx

(0)
7 Jakość - film ofertowy 70% Wykonawca prześle audiodeskrypcję oraz napisy do filmu ofertowego za pomocą platformy https://wetransfer.com/ (0)
(0)

The number of page views: 372