Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2023 "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Birczy w 2023 roku"

Magdalena Tyczyńska
Gmina Bircza Department: Zespół Szkół w Birczy
Deadlines:
Published : 31-01-2023 03:26:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.pdf pdf 94.77 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf pdf 873.08 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty.doc doc 60.5 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_ Oświadczenie dostawcy dotyczące wykluczenia i spełniania warunków.docx docx 19.44 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.32 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów.docx docx 18.63 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie o poleganiu na zdolnościach wykonawcy.docx docx 30.64 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ__Projekt umowy.docx docx 36.09 2023-01-31 03:26:00 Proceeding
2023-02-06_Informacja nr 1 - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 564.69 2023-02-06 18:46:54 Public message
ZSB_SWZ_Olej opałowy- Aktualizacja z dnia 06-02-2023.pdf pdf 844.53 2023-02-06 18:46:54 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ__Projekt umowy- aktualizacja z dnia 06-02-2023 r..docx docx 43.11 2023-02-06 18:46:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert 08.02.2023 r..pdf pdf 1311.43 2023-02-09 12:58:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 734.65 2023-02-09 19:14:34 Public message

Announcements

2023-02-09 19:14 Magdalena Tyczyńska Dobry wieczór
Przekazuję "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" dotyczącą zamówienia pn. "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Birczy w 2023 roku".

Z wyrazami szacunku

Magdalena Tyczyńśka
dyrektor Zespołu Szkół w Birczy

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-09 12:58 Magdalena Tyczyńska Dzień dobry
Przekazuję "Informację z otwarcia ofert" dotyczącą zamówienia pn. "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Birczy w 2023 roku".
Z wyrazami szacunku
Magdalena Tyczyńska
dyrektor Zespołu Szkół w Birczy

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-06 18:46 Magdalena Tyczyńska Dzień dobry
Przesyłam Informację nr 1 będącą odpowiedzią na zapytania dotyczące postępowania "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w BIrczy w 2023 roku" wraz z zaktualizowanymi: Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Projektem umowy. Przekazywane w załącznikach informacje dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w załączonej Informacji.

Pozostaję w szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy
Magdalena Tyczyńska

2023-02-06_Informacj [...].pdf

ZSB_SWZ_Olej opałowy [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273