Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.01.2023 Dostawa materiałów biurowych

Zamówienia Publiczne
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
Deadlines:
Published : 30-01-2023 19:22:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1_formularz oferty.doc doc 172.5 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Zał. 2_Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 30.43 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Zał. 3_oświadczenie Wykonawcy.doc doc 122.5 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Zał. 4_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających.doc doc 139 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Zał. 5_PPU.doc doc 149 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
SWZ_01_biurowe.pdf pdf 419.07 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.42 2023-01-30 19:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 142.22 2023-02-08 17:38:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-4 i 6.pdf pdf 1400.39 2023-02-20 19:23:20 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. 5.pdf pdf 537.08 2023-02-20 19:24:09 Public message

Announcements

2023-02-20 19:24 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. 5

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-20 19:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-4 i 6

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 17:38 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Część 1: 83.241,78 zł brutto, Część 2: 11.153,64 zł brutto, Część 3: 9.090,44 zł brutto, Część 4: 52.059,14 zł brutto, Część 5: 7.932,82 zł brutto, Część 6: 22.208,88 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337