Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00069669/01 Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (ST.2370.3.2023).

Deadlines:
Published : 30-01-2023 15:24:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-pdf.pdf pdf 11946.6 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
SWZ-edit.pdf pdf 317.61 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 1.pdf pdf 3996.62 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 2.pdf pdf 2639.02 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 83.91 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 22.75 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części Nr 1.pdf pdf 4062.69 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części Nr 2.pdf pdf 3995.77 2023-01-30 15:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.35 2023-01-30 15:28:24 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 369.13 2023-02-01 14:45:46 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dnia 03.02.2023 r..pdf pdf 1467.57 2023-02-03 12:30:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-07.02.2023.pdf pdf 627.5 2023-02-07 14:49:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 662.85 2023-02-08 12:26:20 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części Nr 1.pdf pdf 360.34 2023-02-09 14:18:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 490.58 2023-02-23 15:19:53 Public message

Announcements

2023-02-23 15:19 Zamówienia Publiczne Zamawiający niniejszem zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-09 14:18 AC - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania dla części Nr 1.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-08 12:26 AC - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi:
- dla części Nr 1 - 250.000,00 złotych brutto,
- dla części Nr 2 - 250.000,00 złotych brutto.
2023-02-07 14:49 RB - Sekcja Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ z dnia 07.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-03 12:30 AC - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ z dnia 03.02.2023 r.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

2023-02-01 14:45 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ z dn. 01.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499