Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.221.2.2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Niemczynie w 2023 roku

Ewa Wojciechowska
Gmina Damasławek
Deadlines:
Published : 30-01-2023 15:19:00
Placing offers : 08-02-2023 09:30:00
Offers opening : 08-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 26.3 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
2. Oświadczenie art 125. ust 1. - załącznik nr 2.docx docx 16.24 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 17.18 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
4. Projekt umowy - załacznik nr 4 SWZ.docx docx 40.13 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
5. Zobowiązania innego podmiotu - załącznik nr 5.docx docx 16.59 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
6. Wykaz dostaw - Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 39.5 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 16.36 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.85 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 892.06 2023-01-30 15:19:00 Proceeding
Infromacja z otwarcia ofert-.pdf pdf 415.07 2023-02-08 11:21:54 Public message
Informacja 1 o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 198.39 2023-02-15 13:07:36 Public message

Announcements

2023-02-15 13:07 Angelika Kolińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja 1 o wybor [...].pdf

2023-02-08 11:21 Angelika Kolińska Informacja z otwarcia ofert

Infromacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 190.000,00 zł gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 239