Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.271-1/2023 Dostawa artykułów żywnościowych

Bożena Smoroń-Kowalczyk
Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynicy-Zdrój Department: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju
Deadlines:
Published : 31-01-2023 08:02:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 319.9 2023-01-31 08:02:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 314.89 2023-01-31 08:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00070837_01.pdf pdf 198.12 2023-01-31 08:02:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 186.52 2023-02-08 07:37:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.29 2023-02-08 11:01:30 Public message
Informacja_art._253_ust._2.pdf pdf 195.89 2023-02-15 12:38:42 Public message
Zawiadomienie o uniewanieniu postepowania.pdf pdf 226.52 2023-02-15 12:40:52 Public message

Announcements

2023-02-15 12:40 Bożena Smoroń-Kowalczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części 1, 2, 3, 4, 5 i 7 zamówienia

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-15 12:38 Bożena Smoroń-Kowalczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_art._253_ [...].pdf

2023-02-08 11:01 Bożena Smoroń-Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 07:37 Bożena Smoroń-Kowalczyk Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416