Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2023 Przebudowa dróg gminnych – ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00078395/01

Magdalena Zygowska
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-02-2023 15:22:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.86 2023-02-02 15:22:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa - Część 1.zip zip 68506.41 2023-02-02 15:22:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa Część 2.zip zip 26303.23 2023-02-02 15:22:00 Proceeding
SWZ ZP.271.3.2023.pdf pdf 407.42 2023-02-02 15:22:00 Proceeding
Załączniki do SWZ ZP.271.3.2023.docx docx 114.94 2023-02-02 15:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z 14.02.2023 r.pdf pdf 80.23 2023-02-14 17:00:38 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z 20.02.2023 r.pdf pdf 91.63 2023-02-20 14:01:16 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z 20.02.2023 r.pdf pdf 61.89 2023-02-20 15:25:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.3.2023.pdf pdf 68.79 2023-02-22 11:31:23 Public message
zawiad o wyborze ZP.271.3.2023.pdf pdf 85.17 2023-03-14 14:05:03 Public message

Announcements

2023-03-14 14:05 Magdalena Zygowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2023.

zawiad o wyborze ZP. [...].pdf

2023-02-22 11:31 Magdalena Zygowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 2 900 000,00 zł.
2023-02-20 15:25 Magdalena Zygowska Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 20.02.2023 r. - część 2.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-20 14:01 Magdalena Zygowska Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 20.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-14 17:00 Magdalena Zygowska Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 14.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1104