Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/07/23 Dostawa elektrod wewnątrzsercowych diagnostycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii SPSK-2 w Szczecinie.”

Deadlines:
Published : 30-01-2023 11:37:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_07_23_SWZ zal 4_osw brak pdst wykl.rtf rtf 111.78 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 5_osw o akt inf.rtf rtf 67.61 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 6_osw gr kapit.rtf rtf 56.57 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 7 parametry wymagane.doc doc 46.5 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ.rtf rtf 9153.11 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.93 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 155.45 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 2_OPZ.xls xls 35.5 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_SWZ zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 55.32 2023-01-30 11:37:00 Proceeding
ZP_220_07_23_informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 2636.74 2023-02-08 12:01:33 Public message
ZP_220_07_23_rozstrzygniecie _15.02.rtf rtf 2683.46 2023-02-15 08:18:00 Public message

Announcements

2023-02-15 08:18 Anna Skrzypiec Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam dokument rozstrzygnięcia postępowania,
z poważaniem,
Anna Skrzypiec

ZP_220_07_23_rozstrz [...].rtf

2023-02-08 12:01 Anna Skrzypiec Szanowni Państwo,
Zamawiający wysyła informacje z otwarcia ofert,
z poważaniem,
Anna Skrzypiec

ZP_220_07_23_informa [...].rtf

2023-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 572 832,00.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 262